خانواده پایدار

نویسندگان : محمد فرهادی نسب1 مژگان رضایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : محمد فرهادی نسب
کد IOI مقاله : XYZE-ZZGZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZGZG

صفحه 1 از 1