مقایسه تطبیقی پاویون ایران با پاویون های جهانی در اکسپوی 2020 دوبی مبتنی بر استراتژی های توسعۀ پایدار در زیست بوم

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله :
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : پریا درستی
کد IOI مقاله : XGFB-AZZZCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-AZZZCF

توجه
* برای ثبت سفارش گواهینامه پرکردن تمامی فیلد ها اجباری می باشد.لطفا قبل از پرداخت مشخصات گواهی را چک نمایید.
* گواهی پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود.
* لوح و گواهینامه چاپی 7 روز کاری پس از سفارش ارسال خواهد شد.

گواهی دیجیتال(دانلودی)


200 هزار تومان

گواهی چاپی


550 هزار تومان

لوح نمایه مقاله


1 میلیون و960 هزار تومان