تخمين پروفيل سرعت جريان در کانال‌هاي باز با بستر صاف با استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي - ‌فازي و برنامه‌ريزي ژنتيک

سعيد صمديان فرد1 داود فرسادي زاده2 علي حسين زاده دلير3 محمد علي قرباني4

چکیده :
با توجه به اهميت توزيع سرعت در کانال‌ها و ارتباط آن با پارامترهاي مهم هيدروليکي مثل دبي، تنش برشي و انتقال رسوب، ارائه مدلي رياضي براي برآورد پروفيل سرعت ضروري مي‌باشد. در اين تحقيق از روش‌هاي هوشمند برنامه‌ريزي ژنتيك و سيستم استنتاج تطبيقي عصبي - ‌فازي براي تعيين توزيع سرعت در کانال‌هاي روباز استفاده شده است. جهت مقايسه روش‌هاي مذکور، آزمايش‌هايي در کانال روباز با دبي‌هاي مختلف در محدوده 4.8 تا 32.89 ليتر بر ثانيه انجام شده و پروفيل‌هاي سرعت با دقت 0.1 سانتي‌متر بر ثانيه در بازه‌هاي يک سانتي‌متري از کف کانال تهيه شدند. نتايج حاصل از تحليل آماري روش‌هاي مورد مطالعه نشان داد که برنامه‌ريزي ژنتيک دقت بيشتري نسبت به سيستم استنتاج تطبيقي عصبي - ‌فازي در تعيين توزيع سرعت در مقاطع کانال‌ها داشته است. بنابراين از اين روش مي‌توان براي تعيين توزيع سرعت جريان در کانال‌هاي روباز با دقت خوبي استفاده نمود.
کلمات کلیدی : برنامه‌ريزي ژنتيک، توزيع سرعت، سيستم استنتاج تطبيقي عصبي - ‌فازي، کانال‌هاي باز


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : محیط زیست ،آب و فاضلاب
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : سعید صمدیان فرد
کد IOI مقاله : XYAA-ZBDKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBDKA

مقالات مشابه
 1. Development of Asphalt Concrete Stiffness Modulus Prediction Models Using Genetic Programming
 2. EM-Based interpretation of iterative symbol synchronization
 3. تخمين پروفيل سرعت جريان در کانال‌هاي باز با بستر صاف با استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي - ‌فازي و برنامه‌ريزي ژنتيک
 4. Parameter Estimation for FM Signals in Two Stage: Non Uniform Fast Fourier Transform (NUFFT) and Short-Time -Frequency Transform (STFT)
 5. مقایسه تعیین وپیش بینی خرج ویژه درانفجارمعادن روبازبا استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی وسیستم انفیس (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان)
 6. برآورد میزان آمادگی اعتماد الکترونیکی شرکت های تجارت الکترونیکی نوع شرکت با مشتری B2C
 7. تشخیص تخریب راه های شهری با استفاده از انفیس و طبقه بندی کننده ی ماشین بردار پشتیبان بر روی تصاویر ماهواره ای پس از زلزله (مورد مطالعاتی: شهر بم ایران)
 8. Incorporating DEM information into Cokriging to improve interpolation of monthly rainfall
 9. بررسی تأثیر دمای هوا و بارش در تخمین بار معلق با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک
 10. آشکار سازی بهینه در گیرنده سیستم‌های MIMO در حضور خطاهای کانال
 11. مقایسه توان پیش بینی مدل عصبی-فازی (ANFIS)، با مدل های شبکه عصبی(ANN) و خودرگرسیونیARIMA در تخمین قیمت صادراتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: قیمت ماهانه پسته)
 12. تخمین ماتریس مبدا – مقصد با ارائه مدلی بر مبنای اطلاعات شبکه با استفاده از نرم افزار CPLEX
 13. بررسی کیفیت علوفه دو گونه لگوم (شبدرک و یونجه معمولی) در پارک ملی گلستان
 14. تشخیص نشت نفت با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور ماهواره‌ای(مطالعه موردی: خلیج‌فارس)
 15. Discussion on Validation of Calculated MMP from Correlation with Observed MMP from Slim-tube Experiment
سایر مقالات محل انتشار
 1. جایگاه ایران در صنعت توریسم با توجه به الگوی رفتاری گردشگران در سطح جهان بالاخص گردشگران فرانسوی
 2. بررسی نظرات و نیازهای بازدیدکنندگان منطقه تفرجی ری زمین در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
 3. امکان‌سنجي ارتقاء عملکرد سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب به روش تلفيقي UASB و لجن فعال در شرکت پگاه گلپايگان بوسيله‌ي مدل AHP
 4. ارزیابی تنوع ژنتیکی منابع ژرم پلاسم مرکبات با استفاده از نشانگرهای IRAP
 5. بررسی اثرتغییرات اقلیمی برجاذبه های گردشگری رودخانه زاینده رود
 6. بررسی تاثیرات کمی و کیفی پخش سیلاب هشتبندی بر منابع آبی منطقه
 7. بررسی آئین‌‌های ایرانیان باستان و نقش دین زرتشت در ساختار اجتماعی و فرهنگی و ارتباط آن با کشاورزی
 8. تحلیل و بررسی فناوری نوین کشت برنج به صورت خشکه کاری
 9. شناسایی راهکارهای یهیود وضعیت بازاریابی ذرت در استان ایلام
 10. بررسی و مقایسه میزان تلفات بذر شبدر در دو نوع کمباین نیوهلند TC5070 و کلاس مدیون 310
 11. بررسی و ارزیابی تلفات زمانی دو نوع کمباین در بذر شبدر
 12. بررسي کيفي منابع آبی و عرفهای تقسیم آب داخل روستاها مطالعه موردي: روستاهاي منطقه فولادلو اردبیل
 13. معرفی روابط آلومتریک برای تعیین حجم درختان چندساقه کیکم (Acer monspessulanum subsp Cinerascens Boiss.) (مطالعه موردی جنگل باغ شادی یزد).
 14. بررسی تاثیر جمعیت های متفاوت کشت گندم و باقلا بر عملکردو کنترل علف های هرزدر شرایط کشت مخلوط
 15. تولید شیره انگور فراسودمند حاوی پودر هسته انگور و تعیین برخی ویژگی¬های کیفی، حسی و رئولوژیکی محصول نهایی