تغییرات توزیع عمودی شاخص کلروفیل برگ گیاه کنجد تحت شرایط رقابت با علف های هرز

هما کریمی1 فائزه زعفریان2 مصطفی عمادی3

چکیده :
شاخص کلروفیل بالا در گیاه نشان دهنده¬ی سلامت گیاه است، لذا به منظور بررسی میزان کلروفیل برگ گیاه کنجد در رقابت با علف¬های هرز تحت منابع کودی مختلف، آزمایشی در سال 1394 به صورت اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با عامل اصلی سطوح منابع کودی شامل: کود دامی (40 تن در هکتار)، کود کبوتر (5/0 تن در هکتار)، کود ورمی¬کمپوست (5 تن در هکتار)، کود زیستی (نیتروکارا) (100 میلی¬لیتر در هکتار)، کود دامی (20 تن در هکتار) + کود زیستی (50 میلی لیتر در هکتار)، کود کبوتر (25/0 تن در هکتار) + کود زیستی (50 میلی¬لیتر در هکتار)، ورمی¬کمپوست (5/2 تن در هکتار) + کود زیستی (50 میلی¬لیتر در هکتار)، کود شیمیایی اوره (100 کیلو در هکتار) و شاهد (عدم مصرف کود) و عامل فرعی رقابت گیاه زراعی و علف-های¬ هرز (در دو سطح وجود علف ¬هرز و وجین) در سه تکرار انجام گرفت. نمونه¬برداری 100 روز بعد از کاشت انجام شد. هر نمونه به سه بخش (بالایی، میانی و زیرین) تقسیم و شاخص کلروفیل هر بخش بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که بیشترین عدد شاخص کلروفیل در لایه¬ی بالایی کانوپی مربوط به تیمار تلفیقی ورمی¬کمپوست و کود زیستی نیتروکارا در شرایط کنترل علف¬های هرز بوده و کمترین مقدار عددی در لایه¬ی پایینی تیمار شاهد در شرایط رقابت با علف هرز مشاهده شد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد آلودگی به علف¬های هرز باعث کاهش شاخص کلروفیل در تیمار بدون وجین کنجد نسبت به تیمارهای با وجین شد، اما اعمال تیمارهای کودی زیستی و آلی با بالا بردن میزان نیتروژن در دسترس گیاه و حذف علف¬های هرز به عنوان عامل رقیب سبب افزایش چشمگیر شاخص کلروفیل برگ¬¬ها شد.
کلمات کلیدی : واژه‌هاي كليدي: ساختار کانوپی، کود آلی، کود زیستی، علف هرز


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم زراعت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : هما کریمی
کد IOI مقاله : XYAA-ZBKAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBKAZ

مقالات مشابه
 1. بررسي شاخص هاي رشدي و عملكردي 4 رقم كلزاي بهاره در شرايط رقابت با علف هاي هرز در منطقه رودان هرمزگان
 2. بررسی تاثیر جمعیت های متفاوت کشت گندم و باقلا بر عملکردو کنترل علف های هرزدر شرایط کشت مخلوط
 3. بررسی کاربرد کودهای آلی حاصل از باگاس و کمپوست های باگاس نیشکر به منظور افزایش مواد آلی خاک و کاهش مصرف کودهای شيميايی در مزارع نيشكر(مطالعه موردی کشت وصنعت امیرکبیر)
 4. بررسی حشرات گیاه خوار در کنترل بیولوژیک علف هرز خارلته، Cirsium arvense (Asterales: Asteraceae)
 5. بررسی تاثیرسطوح مختلف کود شیمیایی فسفره درتلفیق باکودزیستی بارور-2، بررشدنهال پسته
 6. آنالیز استاتیکی انگشتی دندانه میخی منضمه استوانهای خاک همزن
 7. اثر کاربرد تلفیقی کود زیستی ازتو بارور-1 و کود شیمیایی کامل (NPK) بر ویژگی¬های رشد رویشی گل شب¬بوی پُرپَر (Matthiola incana L.)
 8. تاثیر pH بر جوانه زنی بذر علف هرز نیلوفرپیچ (Ipomoea purpurea)
 9. تغییرات توزیع عمودی شاخص کلروفیل برگ گیاه کنجد تحت شرایط رقابت با علف های هرز
 10. بررسی راندمان جذب فلزات سنگین نیکل و کادمیوم از پسابهای صنعتی بر روی علف هرز پیچک صحرایی اصلاح شده
 11. تأثير تاريخ های مختلف كاشت و کنترل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد گياه دارويي خردل
 12. تاثیر دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا در تاریخ های متفاوت کاشت در شرایط آب و هوایی اهواز
 13. استفاده از روش آفتاب دهي خاک (Soil solarizition) درمدیریت بيماري هاي گياهي
 14. استفاده از قارچ فوزاریوم گونه Fusarium oxysporum بعنوان عامل کنترل بیولوزیک گل جالیز در مزارع کشت گیاهان جالیزی
 15. بررسی روش‌های زراعی برای حداکثرسازی منفعت ناشی از افزایش غلظت دی‌اکسید‌کربن در سیستم‌های کشت آبی برنج آسیایی
سایر مقالات محل انتشار
 1. جایگاه ایران در صنعت توریسم با توجه به الگوی رفتاری گردشگران در سطح جهان بالاخص گردشگران فرانسوی
 2. بررسی نظرات و نیازهای بازدیدکنندگان منطقه تفرجی ری زمین در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
 3. امکان‌سنجي ارتقاء عملکرد سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب به روش تلفيقي UASB و لجن فعال در شرکت پگاه گلپايگان بوسيله‌ي مدل AHP
 4. ارزیابی تنوع ژنتیکی منابع ژرم پلاسم مرکبات با استفاده از نشانگرهای IRAP
 5. بررسی اثرتغییرات اقلیمی برجاذبه های گردشگری رودخانه زاینده رود
 6. بررسی تاثیرات کمی و کیفی پخش سیلاب هشتبندی بر منابع آبی منطقه
 7. بررسی آئین‌‌های ایرانیان باستان و نقش دین زرتشت در ساختار اجتماعی و فرهنگی و ارتباط آن با کشاورزی
 8. تحلیل و بررسی فناوری نوین کشت برنج به صورت خشکه کاری
 9. شناسایی راهکارهای یهیود وضعیت بازاریابی ذرت در استان ایلام
 10. بررسی و مقایسه میزان تلفات بذر شبدر در دو نوع کمباین نیوهلند TC5070 و کلاس مدیون 310
 11. بررسی و ارزیابی تلفات زمانی دو نوع کمباین در بذر شبدر
 12. بررسي کيفي منابع آبی و عرفهای تقسیم آب داخل روستاها مطالعه موردي: روستاهاي منطقه فولادلو اردبیل
 13. معرفی روابط آلومتریک برای تعیین حجم درختان چندساقه کیکم (Acer monspessulanum subsp Cinerascens Boiss.) (مطالعه موردی جنگل باغ شادی یزد).
 14. بررسی تاثیر جمعیت های متفاوت کشت گندم و باقلا بر عملکردو کنترل علف های هرزدر شرایط کشت مخلوط
 15. تولید شیره انگور فراسودمند حاوی پودر هسته انگور و تعیین برخی ویژگی¬های کیفی، حسی و رئولوژیکی محصول نهایی