بررسی تأثیر دمای هوا و بارش در تخمین بار معلق با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

فرید معتمدی خیاوی1 آیدین فرقانی خیاوی2

چکیده :
با توجه به اهمیت و حساسیت انتقال رسوب در رودخانه¬ها و همچنین در مطالعات تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی، پرورش¬آبزیان، پر شدن مخازن سدها، رسوب¬گذاری در کانالها و آبگیرها لزوم توجه بیشتر مهندسین و محققین به موضوع ایجاب می¬نماید. امروزه بسیاری از پژوهشگران به روشهای نوین مانند برنامه ریزی ژنتیک روی آورده¬اند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیرات دمای هوا و بارش در تخمین بار معلق رودخانه دره رود در ایستگاه هیدرومتری مشیران می¬باشد تا بتواند با ارایه یک مدل کاربردی آسان نرخ ¬انتقال رسوب را تخمین بزند. در این مدل¬ها برای تخمین بار معلق از دبی جریان، دما، بارش و داده¬های رسوب پیشین استفاده و با یک فرآیند آموزش، عمل تخمین انجام می¬گیرد. مبنای این مدل¬ها استخراج روابط غیر خطی بین داده¬های ورودی و خروجی شبکه و تعمیم آن در شرایط دیگر است. به منظور ارزیابی کارایی مدل فوق، مقادیر مشاهداتی و مقایسه آن با مقادیر محاسبه شده توسط هریک از مدل¬ها از معیارهای ضریب تبیین (R2)، نش- ساتکلیف (E) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) استفاده شده است.
کلمات کلیدی : ایستگاه مشیران- رودخانه دره رود- برنامه ریزی ژنتیک (GP)- بار معلق


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمـران
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3rstconf.com
ارسال کننده : فرید معتمدی خیاوی
کد IOI مقاله : XYBB-ZHDBD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBB-ZHDBD

سایر مقالات محل انتشار
 1. The effective indices in designing nature pattern in the handicrafts
 2. بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان¬ها و زمان¬های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه¬ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col,. Bruchidae)
 3. بررسی اختلاف فازبین جریانات جزرومدی ونوسانات سطح آب دررودخانه کارون واقع در خرمشهر
 4. آسیب های شبکه های اجتماعی در محیط کار و خانواده
 5. تشخیص سرطان ریه از طریق تکنیک‌های داده‌کاوی تصویری،مقاله مروری
 6. تهويه و تبريد طبيعي با بهره گيري از ارزشهاي معماري سنتي ايران
 7. Study of Sinusoidal PWM Technique and improved converter matrix for Direct torque control (DTC) of induction motor
 8. تاثیر کالبد صنعتی و عواقب آن در کاهش سلامت روان
 9. بررسی تکتونیک فعال با استفاده از شاخص¬های مورفوتکتونیک كوهستاني در شمال وشمال غرب ازنا(استان لرستان)
 10. برررسی حمله انکار سرویس(DOS) درشبکه خودرویی VANET و ارائه راه حل
 11. Check problematic factors in the process of Azar oilfield drilling
 12. اثر باکتری اشریشیا کلی بر روی افزایش حساسیت خانواده انتروباکتریاسه در پاسخ به آنتی بیوتیک خانواده های آمینوگلیکوزید ها و...
 13. Assessment of heavy metals (Cd -Pb) in three wetland sediments Gavkhooni 91-85 years
 14. A Comparison between Ultrasonic Machining and Traditional Machining on Inconel 718 to Assess the Parameters Including Surface Roughness, Tool Wear, and the Cutting Force
 15. مقایسه تحلیلی عدالت درفلسفه سیاسی افلاطون و جان راولز (باتاکیدبرنظریه مثال خیرافلاطون)