تحلیل بحران هویتی معماری با رویکرد تأثیر گذاری آن بر روح و روان انسان

اباصلت عسگری1 پریسا فرازمهر2

چکیده :
امروزه در معماری مدرن با بروز تکنولوژی ها و ضوابط جدید، عوامل فرهنگی_هویتی به فراموشی سپرده شده است. اما به فراموشی سپردن و در نظر نگرفتن آن به معنی نیازمند نبودن به آن نمی باشد. چراکه عوامل فرهنگی جزء جدایی ناپذیر جامعه می باشند. معماري معاصر ايران هنوز در سردرگمي ميان برداشت سطحي از نگاهي حسرت آميز به گذشته تا فريفتگي به الگوهاي غربي به سر مي برد و معمار امروز ايران در دستيابي به جوهره بنيادين معماري كشور خويش با چالش هاي فراواني رو به روست. انگیزه خلق عناصر هو یتی فرهنگی در معماری یکی از تلاش های قابل ستاش بشر برای متما یز ساختن خانه ، شهر و کشور خویش برای ستایش و افتخار به باورهایش می باشد. اما در عصر جدید و پدیده جهانی شدن که بی هویتی از بلا یای آن است ، لزوم و خلق عناصر هویتی فرهنگی در شهر بیش از گذشته ضروری می نماید.در مقاله حاضر سعی شده تا با معرفی هویت به عنوان شاخص ترین نماد هر کشور،به بررسی بحران های هویتی معماری پرداخته و در نتیجه به اهمیت و تأثیر معماری هویت گرا بر روح و روان انسان و حس دلبستگی افراد جامعه می پردازیم.
کلمات کلیدی : هویت معماری،بحران هویتی،معماری هویت گرا


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معمـاری
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
آدرس وب سایت کنفرانس : 4rstconf.com
ارسال کننده : پریسا فرازمهر
کد IOI مقاله : XYBD-ZKEGC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBD-ZKEGC

مقالات مشابه
 1. طراحی نمای ساختمان بر اساس الگو معماری ایرانی- اسلامی
 2. بررسی الگوهای معماری ورودی درخانه های سنتی ایرانی و ارائه راهبرد در بقای ورودی خانه های معاصر(خانه های شهر اصفهان )
 3. Giving identity to the city by utilizing the principles of naturalism corresponding to Iranian culture
 4. اکسپو2020، هویت و معماری ایرانی
 5. بررسی مدیریت استراتژیک پروژه های سرمایه گذاری در توسعه فضاهای معماری کلانشهر تبریز
 6. بررسی نقش کهن الگو ها در معماری و شهرسازی معاصر
 7. بررسي تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان شهر دهدشت در سال 1394
 8. تعامل و تقابل سنت و مدرنیته و تاثیرگذاری آن در معماری معاصر ایران
 9. بازشناسی تاثیر حضور طبیعت بر هویت، در معماری بافت های سنتی (به ویژه مسکن)
 10. هویت شهر یا بی هویتی در شهر
 11. تحلیل بحران هویتی معماری با رویکرد تأثیر گذاری آن بر روح و روان انسان
 12. تأثیر تکنولوژی نوین در معماری پایدار
 13. آجر پلی برای آشتی معماری دیروز و امروز...
 14. چالش های تاثیر معماری فرانوگرا(پست مدرن) بر هویت معماری سنتی ایرانی_اسلامی
 15. هویت معماری و فضای شهری
سایر مقالات محل انتشار
 1. تحولی در ساختمان سازی با استفاده از سیستم های هوشمند
 2. Evealuation of Drought Tolerance in Barley Doubled Haploid Lines Using Drought Tolerance Indices
 3. بررسی نماد رنگ در چهره آرایی تئاتر
 4. fuzzy differential equations
 5. بررسی نحوه کنترل سنسورها با استفاده از همجوشی و ترکیب داده ها در نرم‌افزارهای اتوماسیون
 6. اقلیم هشتم سهروردی و نمود آن در نگارگری ایرانی
 7. ‌‌‌بحران خاور ميانه و مسئله حقوق پناهندگان در حقوق بين‌الملل
 8. بررسی تاثیرات مخرّب شبکه های اجتماعی (ماهواره) بر ذهنیّت خانواده های امروزی
 9. تاریخ انقلاب فرانسه در زمان سلطنت لوئی شانزدهم
 10. احداث نیروگاه خورشیدی شناور بروی سطح دریاچه های دز و کرخه شهرستان اندیمشک
 11. بررسی تطبیقی نقوش پارچه های دوره سلجوقی با قاجار
 12. توسعه مدل MLP درشبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی خرج ویژه درمعدن آهن سنگان
 13. ارزیابی ویژگی های معماری خانه های سنتی ایرانی
 14. ادبیات جهان
 15. بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات توده های کاهوی ایرانی در شرایط گلخانه