پژوهشی درباره باربد ، موسیقیدان بزرگ دوره ساسانی

نویسندگان : مسعود پورقریب1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی علوم روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری با رویکرد بهبود آسیب های اجتماعی و فرهنگی در جهان
آدرس وب سایت کنفرانس : swicp.com
ارسال کننده : مسعود پورقریب
کد IOI مقاله : XBHZ-DHFED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHZ-DHFED

نقش درجات در تجزیه تحلیل موسیقی ایرانی

نویسندگان : مسعود پورقریب1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ساختار موسیقی ایرانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنرهای زیبا دانشگاه آکسفورد انگلستان
آدرس وب سایت کنفرانس : ischps.com
ارسال کننده : مسعود پورقریب
کد IOI مقاله : XDAG-EFZZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAG-EFZZG

موسیقی ، انسان شناسی و اسطوره

نویسندگان : مسعود پورقریب1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شناخت موسیقی
محل انتشار : نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
آدرس وب سایت کنفرانس : ce99.ir
ارسال کننده : مسعود پورقریب
کد IOI مقاله : XDHD-FCZDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDHD-FCZDA

مروری بر موسیقی ایران باستان بر مبنای رسالات پهلوی

نویسندگان : مسعود پورقریب1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com/2nd
ارسال کننده : مسعود پورقریب
کد IOI مقاله : XECD-GHCCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECD-GHCCK

صفحه 1 از 1