بررسی تأثیر و تأثر شاخص های موثر بر بومی سازی تکنولوژی در شرکت های راه سازی و عمرانی به وسیله تکنیک دیمتل مطالعه موردی شرکت طلیعه پارس قائم

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله :
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 5meaconf.com
ارسال کننده : جواد سلیمی
کد IOI مقاله : XYBE-ZKHZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBE-ZKHZD

توجه
* برای ثبت سفارش گواهینامه پرکردن تمامی فیلد ها اجباری می باشد.لطفا قبل از پرداخت مشخصات گواهی را چک نمایید.
* گواهی پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود.
* لوح و گواهینامه چاپی 7 روز کاری پس از سفارش ارسال خواهد شد.

گواهی دیجیتال(دانلودی)


200 هزار تومان

گواهی چاپی


550 هزار تومان

لوح نمایه مقاله


1 میلیون و960 هزار تومان