بررسی تأثیر و تأثر شاخص های موثر بر بومی سازی تکنولوژی در شرکت های راه سازی و عمرانی به وسیله تکنیک دیمتل مطالعه موردی شرکت طلیعه پارس قائم

نویسندگان : جواد سلیمی1 سید رضا سلامی2 پروانه سلاطین3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رویکردهای کاربردی - مدیریت
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 5meaconf.com
ارسال کننده : جواد سلیمی
کد IOI مقاله : XYBE-ZKHZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBE-ZKHZD

صفحه 1 از 1