بررسی تأثیر و تأثر شاخص های موثر بر بومی سازی تکنولوژی در شرکت های راه سازی و عمرانی به وسیله تکنیک دیمتل مطالعه موردی شرکت طلیعه پارس قائم

جواد سلیمی1 سید رضا سلامی2 پروانه سلاطین3

چکیده :
کشور ما در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد و انتقال تکنولوژی به عنوان راه میانبری برای دستیابی به تکنولوژی های روز به این کشورها توصیه می شود، به شرط آنکه بومی سازی تکنولوژی های انتقال یافته نیز مورد توجه قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر و تأثر عوامل موثر بر بومی سازی تکنولوژی در شرکت راه سازی و عمرانی طلیعه پارس قائم است که جامعه آماری آن را متخصصان، کارمندان و خبرگان شرکت طلیعه پارس قائم تشکیل می دهند. ابتدا پژوهشگران با دید اکتشافی، در صدد شناخت و استخراج عوامل موثر بر بومی سازی تکنولوژی در شرکت های راه سازی و عمرانی بودند و با تکنیک دلفی از طریق مدیران و خبرگان شرکت، عوامل تاثیرگذار در بومی سازی تکنولوژی شرکت را غربال نمودند. در نهایت، تحلیل روی این عوامل با تکنیک دیمتل صورت گرفت و روابط متغیرها و تأثیر و تأثرشان شناسایی شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که تاثیرگذارترین عوامل در بومی سازی تکنولوژی شرکت مورد مطالعه به ترتیب، تخمین کلیه هزینه ها و تامین سرمایه جهت بومی سازی، حمایت مالی نهادهای دولتی و غیردولتی از فرایند بومی سازی و ایجاد واحدهای تجاری مشترک بین شرکت های گیرنده و دهنده تکنولوژی می باشد. از طرفی تاثیرپذیرترین عوامل میزان سرمایه گذاری و پذیرش ریسک فناوری، قابلیت تقسیم کار و سرمایه میان شرکت های درگیر و ضرورت دستیابی سریع به تکنولوژی است.
کلمات کلیدی : بومی سازی، تکنولوژی، شرکت های راه سازی و عمرانی، دیمتل


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رویکردهای کاربردی - مدیریت
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 5meaconf.com
ارسال کننده : جواد سلیمی
کد IOI مقاله : XYBE-ZKHZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBE-ZKHZD

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 4. مطالعه سیستم های هوشمند ایمنی در ترافیک
 5. The process of designing an adaptable façade for an office building in Tehran, using diva simulation tool
 6. بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی
 7. بررسی تاثیر پارک های علم و فناوری با نگاهی به جامعه
 8. تبیین مؤلفه های بعد کالبدی فضای شهری و کاربست آن در طراحی شهری
 9. مدیریت کاربری اراضی شهری به منظور کاهش خطر‌پذیری زلزله، نمونه موردی شهر کابل
 10. ضرورت بهره گیری از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در آموزش معماری ایران .
 11. تاثیر هندسه فراکتال در انعطاف پذیری مسکن بیونیک
 12. the application of nanotechnology on construction
 13. بررسی ایستگاه مترو با رویکرد اکوتکنولوژیک وتاثیر آن در مصرف انرژی (مطالعه موردی : تهران- سوئد )
 14. بررسی تکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری
 15. نقش راهکارهای اکوتکنولوژیک در طراحی بناها با رویکرد صرفه جویی درمصرف انرژی
سایر مقالات محل انتشار
 1. Study the Impact of Applying the Fluctuation Limit of Stock Price and Base Volume in Tehran Stock Exchange
 2. نوسانات نقدینگی کلان بر نقدشوندگی بازار سهام
 3. تاثیر تنوع رنگی بسته‌بندی محصولات در رفتار مصرف کننده
 4. عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران با توجه به نقش شاخص هاي توسعه انساني
 5. نقش جهاني‌شدن اقتصاد در اشتغالزايي بخش خدمات و صادرات غيرنفتي ايران
 6. بررسي تاثير سرمايه گذاري در صادرات غيرنفتي بر ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران
 7. بررسی اثر تصویر برند، قیمت و پیشبرد فروش بر تغییر برند در بین دانشجویان استفاده کننده از خدمات پیام کوتاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 8. تاثیر سیستم مدیریت یکپارچه بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی تعالی سازمانی
 9. بررسی اثر نفوذ تبلیغات دهان به دهان بر ارزش ویژه برند محصولات ایران خودرو در استان خوزستان
 10. نوآوری در صنایع با تکنولوژی پایین: شرایط حاضر و چشم انداز آینده (مطالعه موردی صنایع و شرکت های آلمان)
 11. بررسی رابطه تامین معیشت کارکنان با میزان فساد ادری در سازمان های دولتی
 12. بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت زمزم)
 13. بررسی رابطه سرمایه روانی و عملکرد کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی بانک های دولتی استان آذربایجان غربی)
 14. مدیریت دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی
 15. عوامل موثر در ظهور اقتصاد بازاری