تاثیر تنوع رنگی بسته‌بندی محصولات در رفتار مصرف کننده

محمد حیدری1 روح اله رضائی2 مهدیه سعیدی3

چکیده :
امروزه به منظور موفقيت در بازارها فهميدن ارزش‌هاي مصرفي مشتريان و تاثير آنها بر رفتار مصرف كنندگان از موضوعات حياتي مي‌باشد. با توجه به تغيير ارزش‌هاي مصرفي در بازارهاي امروزي و وجود بخش‌هاي مختلف مشتريان بر مبناي ارزش‌هاي مصرفي متفاوت، بازاريابان بايد نسبت به نيازهاي مصرفي متفاوت و رفتار انتخاب محصولات در بخش‌هاي مختلف، حساس و متوجه باشند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تنوع رنگی در رفتار مصرف کننده در یک الگوی منسجم و بررسی تجربی مبنای نظری آن است. روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و پایایی پرسشنامه‌های مذکور از طریق آلفای کرونباخ مقدار«723/0» محاسبه گردیده است. ضمنا جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل 50 مشتری شرکت مواد غذایی چین چین می‌باشد. طبق نتایج حاصل از پژوهش بعدهای مختلف بر میزان خرید مشتریان تاثیر گذار است. طراحی بسته بندی و تصویر پس زمینه از دید مشتری متفاوت می باشند.
کلمات کلیدی : رنگ بسته‌بندی، رفتار خرید ناگهانی، مصرف کننده، نوع طلبی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رویکردهای کاربردی - مدیریت
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 5meaconf.com
ارسال کننده : محمد حیدری
کد IOI مقاله : XYBE-ZKFKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBE-ZKFKF

مقالات مشابه
 1. پست مدرنیسم و اندیشه های حاکم بر آن در زمینه هنر و با تاکید بر معماری منظر و تحلیل آثار مربوطه آن در زمینه معماری منظر
 2. بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از تاپسیس
 3. تمابلات باروری و شیوه زندگی
 4. مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات در حقوق ایران وکنوانسیون بین المللی کالا
 5. هایبرید نیروگاه تلمبه ذخیره ی- بادی
 6. کاربرد شبکه عصبی در بهبود امنیت و اثر بخشی سیستم تشخیص در محاسبه ابر
 7. تحلیل مقایسه ای نظریات پست مدرنیسم و اسلام در عرصه بازاریابی
 8. بررسی رابطه میان تصویر برند و ارتباط موفق با مشتری(مطالعه موردی فروشگاه های کاله شهرستان قائمشهر)
 9. بررسی ارتباط اهمیت برند بر جذب مشتری در فروشگاه های مواد غذایی شهرستان بابل
 10. شناسایی تاثیر دو متغیر ایجاد نیاز در مشتری و ایجاد آگاهی بر عليت دوگانه در فرايند خريد (مصرف) مطالعه موردی در فروشگاه های مواد غذایی شهرستان قائمشهر
 11. The Literature Review and Vision of Key Determiners of Executing Successful Campaign From CRSM and CRM Perspectives
 12. Confidence and Acquiescence, Two Phases for Successful E-Commerce
 13. سبک زندگی و مصرف متظاهرانه و منزلتی
 14. شناسایی و بررسی شاخص های ارزشگذاری سرمایه های فکری (انسانی) دانش محور (مطالعه موردی: یک مرکز تحقیقات هوایی)
 15. فرضیات حاکم بر شخصیت سازی برند در بازاریابی
سایر مقالات ارائه دهنده
 1. بررسي كاربري مدل FRO برتعيين سطح وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند
 2. تاثیر بازاریابی داخلی بر مدل سه وجهی تعهد سازمانی کارمندان (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای حامی شهر جدید اندیشه)
 3. تاثیر تنوع رنگی بسته‌بندی محصولات در رفتار مصرف کننده
 4. تاثیر سیستم مدیریت یکپارچه بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی تعالی سازمانی
 5. بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان از خدمات دریافتی (مورد مطالعه: سازمان مخابرات استان تهران)
 6. رابطه بين تعهد كاري كارمندان و سیاست‌های سازماني
 7. The role of organizational commitment on the features of six (organizational policies, work teams, role clarity, role conflict, work ethic, organizational citizenship Features) (Case study: The Red Crescent Society medical supplies)
 8. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات بر اساس نظریه سروکوال (مورد مطالعه: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
 9. The relationship between e-commerce and customer satisfaction with the service received from the pattern of B2B commerce
 10. Research on the relationship between leadership style and job satisfaction
 11. Jump-Dealing Problem in Online Live Pig Transaction
سایر مقالات محل انتشار
 1. Study the Impact of Applying the Fluctuation Limit of Stock Price and Base Volume in Tehran Stock Exchange
 2. نوسانات نقدینگی کلان بر نقدشوندگی بازار سهام
 3. تاثیر تنوع رنگی بسته‌بندی محصولات در رفتار مصرف کننده
 4. عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران با توجه به نقش شاخص هاي توسعه انساني
 5. نقش جهاني‌شدن اقتصاد در اشتغالزايي بخش خدمات و صادرات غيرنفتي ايران
 6. بررسي تاثير سرمايه گذاري در صادرات غيرنفتي بر ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران
 7. بررسی اثر تصویر برند، قیمت و پیشبرد فروش بر تغییر برند در بین دانشجویان استفاده کننده از خدمات پیام کوتاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 8. تاثیر سیستم مدیریت یکپارچه بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی تعالی سازمانی
 9. بررسی اثر نفوذ تبلیغات دهان به دهان بر ارزش ویژه برند محصولات ایران خودرو در استان خوزستان
 10. نوآوری در صنایع با تکنولوژی پایین: شرایط حاضر و چشم انداز آینده (مطالعه موردی صنایع و شرکت های آلمان)
 11. بررسی رابطه تامین معیشت کارکنان با میزان فساد ادری در سازمان های دولتی
 12. بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد صادراتی (مطالعه موردی شرکت زمزم)
 13. بررسی رابطه سرمایه روانی و عملکرد کارکنان بانک های دولتی استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی بانک های دولتی استان آذربایجان غربی)
 14. مدیریت دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی
 15. عوامل موثر در ظهور اقتصاد بازاری