بررسی پارامترها و عوامل موثر در وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های شهرستان آستارا

نویسندگان : یاسر عیاری1 ایرج حسن زاد ناورودی2 علی امیدی3 علیرضا قمی معتضمه4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : جنگل‌شناسی، آتش‌سوزی، سلامت جنگل و تنوع زیستی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : یاسر عیاری
کد IOI مقاله : XGKB-KFFDG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFDG

بررسی روش‌های تحلیل حساسیت به آتش‌سوزی در مناطق جنگلی

نویسندگان : یاسر عیاری1 ایرج حسن‌زاد2 علی امیدی3 علیرضا قمی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : جنگل‌شناسی، آتش‌سوزی، سلامت جنگل و تنوع زیستی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : یاسر عیاری
کد IOI مقاله : XGKB-KFFDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFDH

صفحه 1 از 1