حذف کادمیوم از جریان آب با استفاده از روش انعقاد الکتریکی

نویسندگان : مهدی پورخاننعلی1 محمدحسین امید2 ذوالفقار آلاداغلو3 محسن نصرآبادی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : مهدی پورخانعلی
کد IOI مقاله : XGKB-KFFEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFEZ

صفحه 1 از 1