نگاهی به اموزش از راه دور

نویسندگان : عبدالباسط سیدکر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گروه علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو
آدرس وب سایت کنفرانس : pcesconf.com
ارسال کننده : عبدالباسط سیدکر
کد IOI مقاله : XDAD-EFBCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAD-EFBCF

اینترنت بستری برای تحول آموزش

نویسندگان : عبدالباسط سیدکر1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : پنجمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی / علوم انسانی
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 5icrsie.com
ارسال کننده : عبدالباسط سیدکر
کد IOI مقاله : XCAA-EGAFB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAA-EGAFB

صفحه 1 از 1