مقالات چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند

سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی

نویسندگان : علیرضا جمشیدی1 صادق اسمعیلی2 عباس شفیعی اردستانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : صادق اسمعیلی
کد IOI مقاله : XBFC-DCKGA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DCKGA

Use of Nano-Surfactants as a hydraulic Fracturing and Impact on Performance Improvement Formation damage Reducer in Tight Reservoirs- a comparison between offshore and onshore core test

نویسندگان : meysam dehbalaei1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : میثم ده بالایی
کد IOI مقاله : XBFC-DDZGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDZGK

طراحی روش های اجرای آزمایش های مرتبط با سیمان کاری چاه های نفت و گاز

نویسندگان : میثم ده بالایی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : میثم ده بالایی
کد IOI مقاله : XBFC-DDAAF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDAAF

Vehicle Emergency Alert and Call System

نویسندگان : Farsad Heidari1 Zahra Rahimi2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : فرصاد حیدری
کد IOI مقاله : XBFC-DDCHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDCHH

حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم بهینه سازی فاخته بهبودیافته

نویسندگان : علیرضا فروزانی فرد1 کمال میرزائی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : علیرضا فروزانی فرد
کد IOI مقاله : XBFC-DDDZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDDZH

Optimization ultimate open pit limit by using ICA algorithm

نویسندگان : Farshasb Jamshasb1 Mohammad Ataei2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : فرشاسب جمشاسب
کد IOI مقاله : XBFC-DDDDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDDDC

ارزیابی تخلخل و تراوایی سازند ایلام با استفاده از داده‌های نمودار CMR و مغزه در میدان اهواز

نویسندگان : سعید زکی فر1 محمد کمال قاسم العسکری2 علی کدخدایی ایلخچی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : سعید زکی فر
کد IOI مقاله : XBFC-DDEZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDEZH

The effect of the curvature of the blade on the performance of the Savonius wind turbine

نویسندگان : Milad Mohammadnejad1 Amir Jalizi2 Saber Rahmatiyan3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : میلاد محمدنژاد
کد IOI مقاله : XBFC-DDEEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDEEH

هیدرات گازی: خطوط انتقال، تولید و بهره‌برداری

نویسندگان : نوید موسیوند1 علی اکبر کاکوئی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : نوید موسیوند
کد IOI مقاله : XBFC-DDEHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDEHA

بررسی مولفه های طراحی بنای تفریحی، اقامتي، گردشگری در اقلیم گرم و خشک شهر کاشان با رویکرد تعامل اجتماعی

نویسندگان : مهدی محمد1 محمد شجاعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : مهدی محمد
کد IOI مقاله : XBFC-DDEKB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDEKB

Correction of shell-model quantities in the Pb 208 nuclei considering the effect of particle-vibration coupling

نویسندگان : Sanaz Habibi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : ساناز حبیبی
کد IOI مقاله : XBFC-DDFAH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDFAH

تعیین مدل مناسب برای پیش بینی قیمت مس با رگرسیون خطی چند متغیره

نویسندگان : محمد میرزهی کلاته کاظمی1 امیرحسین بدرالدینی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : محمد میرزهی کلاته کاظمی
کد IOI مقاله : XBFC-DDFCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDFCF

بررسی تکتونیک فعال استان گیلان با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور

نویسندگان : سمیه رازانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : سمیه رازانی
کد IOI مقاله : XBFC-DDFDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDFDA

تأثیر فرم در ایجاد حس تعلق به مکان

نویسندگان : سمانه مرآتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : سمانه مرآتی
کد IOI مقاله : XBFC-DDGAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDGAK

ارائه‌ی یک سامانه پرسش و پاسخ برای متون فارسی

نویسندگان : محمد ابراهیم شناسا1 بهروز مینایی بیدگلی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2019.com
ارسال کننده : محمد ابراهیم شناسا
کد IOI مقاله : XBFC-DDGBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFC-DDGBZ

صفحه 1 از 15