مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران

بررسی مفهوم سلسله مراتب فضایی ورود به مسجد

نویسندگان : سیده جمیله خادمی1 احمد ترکمان2 علی بامداد3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تاریخ و معماری
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : سیده جمیله خادمی
کد IOI مقاله : XCZG-EDDGA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDDGA

نگاهی بر حاشیه نشینی و سکونت گاههای غیر رسمی و تاثیرات آن برچهره شهری

نویسندگان : علیرضا سجادی جاجرم1 مجتبی سجادی جاجرم2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و برنامه ریزی شهری
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : علیرضا سجادی جاجرم
کد IOI مقاله : XCZG-EDDFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDDFE

بررسی آزمایشگاهی ملات سبک بتنی حاوی سنگدانه سبک و مقاوم در برابر حرارت پومیس

نویسندگان : آی لی کلته ئی1 ماشاءالله سیفی دابانلو2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : آی لی کلته ئی
کد IOI مقاله : XCZG-EECGC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EECGC

بررسی آزمایشگاهی ملات سبک بتنی حاوی سنگدانه سبک و مقاوم در برابر حرارت پرلیت انبساط یافته

نویسندگان : آی لی کلته ئی1 ماشاءالله سیفی دابانلو2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : آی لی کلته ئی
کد IOI مقاله : XCZG-EECGB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EECGB

شناشیل و انواع آن در بافت تاریخی بندر بوشهر

نویسندگان : سیما پرورش مشهدی1 مرجان بهاری نژاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تاریخ و معماری
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : مرجان بهاری نژاد
کد IOI مقاله : XCZG-EFAFK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EFAFK

ارزیابی حس مکان و بررسی رابطه هویت پذیری سرمایه های اجتماعی موجود در بافت های شهری

نویسندگان : علیرضا دمی1 الهه کشاورزی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : الهه کشاورزی
کد IOI مقاله : XCZG-EDAGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDAGZ

علل ها و پیامد های حاشیه نشینی و راهکارهای مقابله با آن در بستر شهری ( نمونه مورد مطالعه شهر شیراز )

نویسندگان : الناز زارع دهقانانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و برنامه ریزی شهری
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : الناز زارع دهقانانی
کد IOI مقاله : XCZG-EDADF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDADF

واکاوی جایگاه علم و حکمت در تفکرات آرمانشهرگرایان غربی و اسلامی

نویسندگان : پدرام شایگان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی و جامعه شناسی شهری
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : پدرام شایگان
کد IOI مقاله : XCZG-EDAFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDAFE

مروری بر چالشهای جمعیتی در ایران و بررسی تاثیر آن بر توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی نجف شهر و بروجرد)

نویسندگان : سپیده ریاضی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : سپیده ریاضی
کد IOI مقاله : XCZG-EDZZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDZZF

رویکرد معماری داخلی در دفاتر کار و فضاهای اداری

نویسندگان : اتابک صدرخردمند1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : اتابک صدر خردمند
کد IOI مقاله : XCZG-EDZAH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDZAH

واکـاوی اقدامات و مداخلات مکتب اصفهان در راسـتای توسعه پایدار

نویسندگان : سید علی شهیدی ریزی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : سید علی شهیدی ریزی
کد IOI مقاله : XCZG-EDZCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDZCH

گیاه پالایی و کارایی آن در فضای سبز شهری

نویسندگان : میلاد ملکی1 هاجر محمدزاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : میلاد ملکی
کد IOI مقاله : XCZG-EDZDE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDZDE

ارائه شاخص‌های حمل‌ونقل درون دانشگاهی با محوریت توسعه پایدار (مطالعه موردی: مسیر سبز دانشگاه فردوسی)

نویسندگان : سید یاسر بنی‌هاشمی1 علی بلوری بزاز2 محمدمهدی مخملباف3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : علی بلوری بزاز
کد IOI مقاله : XCZG-EDZFZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDZFZ

مقایسه روش المان مجزا و اجزای محدود در ارزیابی شکست لغزش-واژگونی در رأس

نویسندگان : حسن سرفراز1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : حسن سرفراز
کد IOI مقاله : XCZG-EDZFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDZFF

عملکرد نانو مواد و نانو پلیمرها در کنترل آلاینده‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هوا

نویسندگان : سید شاهو احمدی1 ناصر مهردادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : نانو تکنولوژی و توسعه پایدار
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : سید شاهو احمدی دهرشید
کد IOI مقاله : XCZG-EDZFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EDZFH

صفحه 1 از 33