مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنرهای زیبا دانشگاه آکسفورد انگلستان

نقش درجات در تجزیه تحلیل موسیقی ایرانی

نویسندگان : مسعود پورقریب1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ساختار موسیقی ایرانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنرهای زیبا دانشگاه آکسفورد انگلستان
آدرس وب سایت کنفرانس : ischps.com
ارسال کننده : مسعود پورقریب
کد IOI مقاله : XDAG-EFZZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAG-EFZZG

بررسی وضعیت نفقه کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان : سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی،حقوق
محل انتشار : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنرهای زیبا دانشگاه آکسفورد انگلستان
آدرس وب سایت کنفرانس : ischps.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDAG-EGCZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDAG-EGCZK

صفحه 1 از 1