بررسی نقش ذائقه موسیقایی بر سرمایه فرهنگی

نویسندگان : مهناز رونقی نوتاش1 سیما ناظری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : سیما ناظری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHB

بررسی تاثیر آموزش خانواده بر آگاهی¬های تربیتی والدین در زمینه رشد اجتماعی، عاطفی

نویسندگان : فاطمه رضائی1 طاهره نوابی2 عفت یاسی3 محمدرضا امیرآبادی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : فاطمه رضائی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHA

ستیز میان مهریان و میترائیان

نویسندگان : سیمین دخت گودرزی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فلسفه و تاریخ
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : سیمین دخت گودرزی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHZ

THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTACHMENT STYLES AND PERFECTIONISM IN HIGH SCHOOL STUDENTS

نویسندگان : Parisa Kolahi1 Farshid Ebrahimi2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : Majid Shafiei amiri
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGK

خانه؛ عامل تعامل معنوی انسان

نویسندگان : آیدین جعفری1 بایزید گلابی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فرهنگ و هنر
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : آیدین جعفری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGH

Probing into Second Language Acquisition and Gender: A Descriptive Study

نویسندگان : Afrooz Marzban1 Amin Marzban2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : آموزش زبان
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : ×افروز مرزبان
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGG

تحلیل جامعه شناختی تاثیر فضای مجازی بر ارتباطات افراد در خانواده ها

نویسندگان : پری عطایی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : پری عطایی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGF

بررسی تاثیر شيوه روش تدریس بارش مغزی بر افزایش خلاقیت در درس علوم دانش‌آموزان دختر پايه پنجم ابتدایی مدارس شهر سيرجان در سال تحصيلي 94-93

نویسندگان : طیبه نیک بخش1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رفتارشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : طیبه نیک بخش
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGE

Studying the effectiveness of shadow-reading with and without written script on pronunciation of Iranian intermediate EFL students

نویسندگان : Meisam Shafiei1 Mohammad Taghi Hasani2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : آموزش زبان
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : میثم شفیعی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGD

بررسي‌ رابطه خصوصيات فردي معلمان با فرسودگي شغلي آنان در مدارس شهرستان مرند و حومه

نویسندگان : زکیه کشاورز1 رضا خدایارلو2 راحله غلامحسین زاده3 فریبا ماهری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : رضا خدایارلو
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGC

بررسی رابطه بین تعلق به مدرسه و اختلالات عملکردی در مدرسه

نویسندگان : شهین امانی1 عرفان سلیمانی صفت2 رحیم بدری گر گری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : عرفان سلیمانی صفت
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGB

اجرای خلع ید مال غیرمنقول مشاع از منظر قانون ثبت و رویه قضایی

نویسندگان : نسرین نیسانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق و مبانی آن
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : نسرین نیسانی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGA

حقوق معلولین در ایران و مقایسه با کشور های جهان

نویسندگان : نسرین نیسانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : نسرین نیسانی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFGZ

مطالعه مروری تعارضات زناشویی در زوجین جوان

نویسندگان : فاطمه حسن پور طهرانیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : فاطمه حسن پور طهرانیان
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFK

نمود جنسیت در زبان ،پژوهش زبانشناسی جنسیت با رویکرد جامعه شناسی در لهجه هورامی گویش کردی در غرب ایران

نویسندگان : سیدجمال حسینی1 فرشته سهامی2 بهمن زندی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : زبان شناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : سيدجمال حسيني
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFH

صفحه 6411 از 6452