تأثیر آموزش به روش رجیو امیلیا بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی شهر تبریز

نویسندگان : محمد سلطانی آذغان1 آناهیتا اوبالاسی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : محمد سلطانی آذغان
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFKF

بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر هراس اجتماعی دانش آموزان مقطع دبیرستان

نویسندگان : ریحانه واسعی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : ریحانه واسعی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFKE

تمابلات باروری و شیوه زندگی

نویسندگان : عصمت اکبری1 سیدناصر حجازی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات احتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : عصمت اکبری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFKD

نقش خویشتنداری بر کاهش پرخاشگری کودکان

نویسندگان : علیرضا صحت بین آبادی1 قاسم دشت آبادی2 مجید صادقی بخی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : علیرضا صحت بین آبادی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFKC

اثربخشی آموزش خویشتن‌داری بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر متوسطه دوره‌ی اول شهر یزد

نویسندگان : علیرضا صحت بین آبادی1 قاسم دشت آبادی2 مجید صادقی بخی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : علیرضا صحت بین آبادی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFKB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFKB

Linguistic errors analysis in learning a foreign language

نویسندگان : rozita ilani1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : زبان شناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : رزيتا عيلاني
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFKA

Design and evaluation of Antibiotic Prophylaxis in Web-based dental continuing education course based on the constructivist

نویسندگان : Somayeh Ebrahimi Koushk Mahdi1 Morteza Karami2 Mohammad Reza Ahanchian3 Mosannen Mozaffari Pegah4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : سمیه ابراهیمی کوشک مهدی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFKZ

Relationship between Parenting styles and learning strategies in high school students

نویسندگان : Parisa Kolahi1 Farshid Ebrahimi2 Shagh Samkhanian3 Majid Shafiei Amiri4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : روانشناسی کودک
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : Majid Shafiei amiri
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHK

آموزش مهارت¬های زناشویی بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل دانشجویان دانشگاه فنی حرفه¬ای اهواز

نویسندگان : لیلا لطفی پور1 سهیلا امینی2 فروغ رادفر3 سارا نجاتیان کاظمی4 زلیخا لطفی پور5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : لیلا لطفی پور
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHH

نقش اجتناب تجربه ای و طرحواره های هیجانی در مشکلات بین فردی دانشجویان

نویسندگان : عبداله امیدی1 محدثه نوروزی2 زهرا زنجانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : محدثه نوروزی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHG

مقایسه و بررسی رابطه آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی و جهت گیری مذهبی با رضایت زندگی دبیران زن و مرد ناحیه 1 زاهدان

نویسندگان : رضوان نوری قلعه نو1 علی فرنام2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : رضوان نوری قلعه نو
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHF

نقش آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی در تعهد زناشویی دبیران زن و مرد ناحیه یک زاهدان

نویسندگان : صدیقه کوهی1 علی فرنام2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : صدیقه کوهی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHE

تحلیل عنصری؛ ابزاری تحلیلی در گونه شناسی جنبش های اجتماعی

نویسندگان : اختر شیری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : اختر شیری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHD

تأثیر مداخلات واقعیت درمانی به شیوه مددکاری گروهی بر کاهش رفتارهای اضطرابی نوجوانان

نویسندگان : جمال علی آبادی1 kaivanshokri2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : کیوان شکری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHC

بررسی نقش ذائقه موسیقایی بر سرمایه فرهنگی

نویسندگان : مهناز رونقی نوتاش1 سیما ناظری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : سیما ناظری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFHB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFHB

صفحه 6410 از 6451