بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از تاپسیس

نویسندگان : کافیه ابوالقاسمی1 جعفر برقی مقدم2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : رضا خدایارلو
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFF

هوش و ناهنجاری های هوش

نویسندگان : نرگس باغبان1 سینا وزیری نسب2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : نرجس باغبان
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFE

بررسی نقش مهارتهای ارتباطی مدیران در توانمندی روانی آموزگاران

نویسندگان : رضا حسین پور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : رضا حسین پور
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFD

مقایسه تاثیر درمان های مدیریت استرس و فیزیوتراپی تنفسی با فیزیوتراپی تنفسی بر بهبود شاخص های سلامت روان جانبازان شیمیایی

نویسندگان : فاطمه مهرجو1 خلیل رحیمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : فاطمه مهرجو
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFC

دیدگاه نظریه واجشناسی خود واحد و فرآیند خنثی شدگی واجی همخوان در زبان فارسی

نویسندگان : سیدجمال حسینی1 فرشته سهامی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : زبان شناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : سيدجمال حسيني
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFB

EFL Teachers and Learners’ Attitudes toward the Application of Incidental Focus on Form in EFL Institute Classes

نویسندگان : Masoumeh Ghorbani Sani1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : آموزش زبان
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : معصومه قربانی ثانی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFA

The acquisition of tense morphological features in Azerbaijani and English: the case of typological difference

نویسندگان : Issa Mellati Heravi1 Ghader jeddi2 Saleh Ashrafi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : آموزش زبان
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : عیسی ملتی هروی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFFZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFFZ

سیری در نوع تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی شهرهای سنتی ایران

نویسندگان : محمد مسعود1 مریم نجفی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فرهنگ و هنر
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : محمد مسعود
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEK

آموزش مهارت¬های زناشویی بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان متاهل دانشجویان دانشگاه فنی حرفه¬ای اهواز

نویسندگان : لیلا لطفی پور1 سهیلا امینی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : لیلا لطفی پور
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEH

Compare the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and treatment based on acceptance and commitment therapy on reducing anxiety and depression in women with post-traumatic stress disorder caused by the accident Najaf Abad city of Esfahan

نویسندگان : Esmaeil MardaniZadeh1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : الهام یوسفی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEG

تبيين نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه هوش هيجاني و سازگاري

نویسندگان : ليدا اسمعيلي1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : ليدا اسماعيلي
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEF

بررسی جمعیت‌شناختی شاخص سنجش کالری تغذیه(FGT) در گروه‌های جمعیتی ساکن شهر تهران در سال 1389»

نویسندگان : الهام رنجبری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : الهام رنجبری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEE

شبکه‌های اجتماعی، وصل‌کننده یا فصل‌کننده خانواده و روابط زناشوئی

نویسندگان : الهام رنجبری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : الهام رنجبری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFED

The Conceptual Model of Mobile Learning Impact on Knowledge, Attitude, Practice and Public Health

نویسندگان : Mandana Goodarzi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : ماندانا گودرزی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEC

ذهن و سرطان: اثربخشی مداخلات روانی/آموزشی در بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران سرطانی20 تا 40 ساله

نویسندگان : خلیل رحیمی1 فاطمه مهر جو2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : خلیل رحیمی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEB

صفحه 6412 از 6451