ذهن و سرطان: اثربخشی مداخلات روانی/آموزشی در بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران سرطانی20 تا 40 ساله

نویسندگان : خلیل رحیمی1 فاطمه مهر جو2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : خلیل رحیمی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEB

اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) در افزایش هوش کلامی کودکان گروه سنی 5 و 6 سال موسسات مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان شهر ساری

نویسندگان : هدی منصوری1 پانته آ جهانگیر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : هدی منصوری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEA

بررسی رابطه میان الگوهای ارتباطی خانواده و خلاقیت

نویسندگان : حمیده اداوی1 قوام ملتفت2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : حمیده اداوی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFEZ

رئالیسم؛ فصل مشترک تصاویر رمان تنگسیر صادق چوبک و آثار نقاشی رامبراند و دومیه

نویسندگان : زهرا رجایی1 محمدرضا باقری لری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فرهنگ و هنر
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : زهرا رجایی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDK

بررسی عوامل موثر بر اجرای اثربخش طرح ارزشیابی توصیفی در شهرستان مریوان

نویسندگان : حمزه میرزایی1 مصطفی حاتمی2 محمد رحمان پور3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : مصطفی حاتمی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDH

تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري بر كاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر سال اول دبيرستان

نویسندگان : قباد بهامین1 فروزان داوری فرد2 مریم ملکشاهی3 بهزاد صبوحی4 مردان کولیوند5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : فروزان داوري فرد
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDG

Attitudinal Appropriateness and (Im)polite Mannerism in Refusals

نویسندگان : Nasim Boustani1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : آموزش زبان
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : نسیم بوستانی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDF

تعيين اثربخشي آموزش مهارت¬های زناشویی بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش صمیمیت زناشویی زنان دانشجو دانشگاه فنی¬حرفه¬ای اهواز

نویسندگان : لیلا لطفی پور1 سارا نجاتیان کاظمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : لیلا لطفی پور
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDE

هوش مصنوعی و تاثیر آن بر پیشگیری انتظامی از جرم

نویسندگان : آرش دشتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق و مبانی آن
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : آرش دشتی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDD

بررسی شرط مشروعیت مال در موضوع سرقت در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

نویسندگان : آرش دشتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق و مبانی آن
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : آرش دشتی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDC

سیاست و تاریخنگاری در تاریخ طبری

نویسندگان : پری ملکی پور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فلسفه و تاریخ
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : پری ملکی پور
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDB

تعیین سبکهای تصمیم گیری مدیران ورزشی در ایران

نویسندگان : بهرام صالح نیا1 عباس شعبانی2 فرزاد خواجه3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : بهرام صالح نیا
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDA

بررسی رابطه بین اضطراب ریاضی و رشته تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم دبیرستان های غیر دولتی منطقه 12 تهران

نویسندگان : مریم خاکی نژاد طهرانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : مریم خاکی نژاد طهرانی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFDZ

اثر بخشی طرحواره درمانی بر سطح تاب آوری زنان در آستانه طلاق شهر تهران

نویسندگان : مریم پناهی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : مریم پناهی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFCK

نظریه اجتماعی فرهنگی قرآن

نویسندگان : حمزه خادم علی1 محمد حسین مقاره ای2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : حمزه خادم علی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFCH

صفحه 6413 از 6452