بررسی پیشراننده مگنتوهیدرودینامیکی در شناورها با بهینه سازی پارامترسیال ورودی

مجید عسکری سیار1 کریم اکبری وکیل آبادی2 امیرعباس دباغیان امیری3

چکیده :
هیدرودینامیک مغناطیسی شاخه ای نسبتا جدید ولی مهم از دینامیک سیالات می باشد. این مبحث با اثر متقابل سیالات هادی الکتریسیته و میدان های الکترومغناطیس سروکار دارد. زمانی که سیال هادی الکتریسیته در حضور میدان مغناطیسی حرکت می نماید، میدان الکتریکی و در نتیجه جریانی ممکن است ایجاد شود و اثر متقابل این جریان و میدان مغناطیسی باعث اعمال نیرویی به سیال می شود استفاده از مگنتوهیدرودینامیک برای پیشراندن فلزات مایع یکی از موضوعاتی است که از همان اوایل کشف مگنتوهیدرودینامیک موردتوجه قرار گرفت. در پیشرانش مگنتوهیدرودینامیکی از انتقال انرژی به سیال به شیوه های غیر مکانیکی استفاده میشود. این انتقال انرژی بدین معناست که در این مکانیسم، اجزای متحرک وجود نداشته و در نتیجه مشکلات ناشی از تماس و اصطکاک قطعات، همچنین تولید صدا برطرف میشود. کاهش خطر انسداد، آسان بودن پروسه ساخت و افزایش عمر قطعات، از دیگر مواردی می باشند که باعث گسترش این شیوه از انتقال انرژی به سیال و یا ایجاد پیشرانش در ابزارهای مختلفی از جمله میکروپمپها و شناورها شدهاست. در مطالعه پیشرو ضمن تشریح چگونگی عملکرد سیستم پیشراننده یا تراستر مگنتوهیدرودینامیکی با استفاده از تصحیح سیال ورودی، اثر پارامترهای مختلف از جمله سیال در هنگام طراحی مورد بررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی : مگنتوهیدرودینامیک، نیروی محرکه دریایی، هیدرومغناطیس، نیروی لورنتس، موتورها با نیروی محرکه پلاسما


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : مجید عسکری سیار
کد IOI مقاله : XBAA-CHHFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CHHFC

سایر مقالات محل انتشار
 1. ریخت شناسی گنبد در مساجد مدرن
 2. تبیین روش طراحی منطقه گرایی در معماری(نمونه مطالعاتی: اثرهایی شاخص با دوره های زمانی مختلف)
 3. بررسی پیشراننده مگنتوهیدرودینامیکی در شناورها با بهینه سازی پارامترسیال ورودی
 4. هویت بخشیدن به فضاهای مرده شهری با رویکرد توسعه شهری پایدار
 5. بررسی تاثیر اتصالات پس کشیده بر رفتار دیوارهای برشی فولادی
 6. بازشناسی گونه های نظری و شکلی منطقه گرایی در معماری
 7. بازشناسی نقش موثر مصالح و پنجره ها در طراحی پایدار مسکن مشهد
 8. بررسی خاصیت پیزورزیستیویته پلی سیلیکون با تاکید بر رشد دانه ها و پارامتر های فرایند ساخت
 9. The study of the importance of the agricultural sector in achieving economic development
 10. Structural analysis of factors influencing tourism demand with emphasis on the degree of openness of the economy
 11. هوشمند سازی ساختمان های با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر بادی
 12. نقش هوشمندسازی ساختمان ها در توسعه پایدار
 13. Vertical Vibration of a Foundation on Elastic Soil Based on In-situ Tests and Experimental Results
 14. اهمیت طراحی داخلی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با هدف ارتقای حس تعلق به مکان
 15. شناختی بر شایستگی های مورد نیاز کاربران مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در صنعت معماری، مهندسی و ساخت