مقالات کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ

ریخت شناسی گنبد در مساجد مدرن

نویسندگان : ثریا افشارلو1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تکنولوژی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : ثریا افشارلو
کد IOI مقاله : XBAA-CHHED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CHHED

تبیین روش طراحی منطقه گرایی در معماری(نمونه مطالعاتی: اثرهایی شاخص با دوره های زمانی مختلف)

نویسندگان : ثریا افشارلو1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تکنولوژی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : ثریا افشارلو
کد IOI مقاله : XBAA-CHHEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CHHEE

بررسی پیشراننده مگنتوهیدرودینامیکی در شناورها با بهینه سازی پارامترسیال ورودی

نویسندگان : مجید عسکری سیار1 کریم اکبری وکیل آبادی2 امیرعباس دباغیان امیری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : مجید عسکری سیار
کد IOI مقاله : XBAA-CHHFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CHHFC

هویت بخشیدن به فضاهای مرده شهری با رویکرد توسعه شهری پایدار

نویسندگان : شبنم زند1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : توسعه پایدار
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : شبنم زند
کد IOI مقاله : XBAA-CHKBE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CHKBE

بررسی تاثیر اتصالات پس کشیده بر رفتار دیوارهای برشی فولادی

نویسندگان : عادل جعفری1 محمد غلامی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : عادل جعفری
کد IOI مقاله : XBAA-CHKBF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CHKBF

بازشناسی گونه های نظری و شکلی منطقه گرایی در معماری

نویسندگان : سجاد بهروز1 خسرو صحاف2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : سجاد بهروز
کد IOI مقاله : XBAA-CKZGG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKZGG

بازشناسی نقش موثر مصالح و پنجره ها در طراحی پایدار مسکن مشهد

نویسندگان : شیما جهانیان1 وحید احمدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : توسعه پایدار
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : شیما جهانیان
کد IOI مقاله : XBAA-CKAAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKAAA

بررسی خاصیت پیزورزیستیویته پلی سیلیکون با تاکید بر رشد دانه ها و پارامتر های فرایند ساخت

نویسندگان : حمید شرافت وزیری1 زهرا رستمی بیستونی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : زهرا رستمی بیستونی
کد IOI مقاله : XBAA-CKAGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKAGZ

The study of the importance of the agricultural sector in achieving economic development

نویسندگان : Arash Ketabforoush Badri1 Monireh Dizaji2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : توسعه پایدار
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : آرش کتابفروش بدری
کد IOI مقاله : XBAA-CKAHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKAHK

Structural analysis of factors influencing tourism demand with emphasis on the degree of openness of the economy

نویسندگان : Arash Ketabforoush Badri1 Monireh Dizaji2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : توسعه پایدار
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : آرش کتابفروش بدری
کد IOI مقاله : XBAA-CKAKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKAKZ

هوشمند سازی ساختمان های با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر بادی

نویسندگان : علی توکلیان1 اردلان ارشاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تکنولوژی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : اردلان ارشاد
کد IOI مقاله : XBAA-CKBKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKBKF

نقش هوشمندسازی ساختمان ها در توسعه پایدار

نویسندگان : امید امجد1 لیلا فرامرزی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : توسعه پایدار
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : امید امجد
کد IOI مقاله : XBAA-CKCZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKCZG

Vertical Vibration of a Foundation on Elastic Soil Based on In-situ Tests and Experimental Results

نویسندگان : Hossein Ajilchi Mashhad1 Amirmohammad Ardalan Khalesi2 Ali Ahmadi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : علی احمدی
کد IOI مقاله : XBAA-CKCZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKCZH

اهمیت طراحی داخلی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با هدف ارتقای حس تعلق به مکان

نویسندگان : تارا حق شناس1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : تارا حق شناس
کد IOI مقاله : XBAA-CKCAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKCAD

شناختی بر شایستگی های مورد نیاز کاربران مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در صنعت معماری، مهندسی و ساخت

نویسندگان : فاطمه عرب1 عاطفه زینلیان بافنده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : توسعه پایدار
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : فاطمه عرب
کد IOI مقاله : XBAA-CKCAG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKCAG

صفحه 1 از 16