بررسی خاصیت پیزورزیستیویته پلی سیلیکون با تاکید بر رشد دانه ها و پارامتر های فرایند ساخت

حمید شرافت وزیری1 زهرا رستمی بیستونی2

چکیده :
ویژگی های الکتریکی لایه های سیلیکو نی پلی کریستالی به ساختار دانه ها بستگی دارد. این مقاله توصیف جامع از رشد دانه پلی سیلیکون در طیف گسترده ایی از دوپینگ و شرایط پردازش را نشان می دهد , دوپینگ پلی سیلیکون با B , As , p می باشد این نتایج نشان میدهد که دوپینگ نوع n باعث افزایش رشد دانه می شود , در حالیکه دوپینگ نوع P دارای اثر ناچیزی است, تاثیر رشد دانه را بر روی خاصیت پیزورزیستیویته نیز مشاهده می شود
کلمات کلیدی : پیزورزیستیو، دوپینگ، ناخالصی , نفوذ, رشد دانه


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - کپنهاگ
آدرس وب سایت کنفرانس : dtuconf.eu
ارسال کننده : زهرا رستمی بیستونی
کد IOI مقاله : XBAA-CKAGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBAA-CKAGZ

مقالات مشابه
 1. Design and Simulation of Four Metal Cylindrical Gate All Around Silicon Nanowire MOSFETs for Reduced Short Channel Effects
 2. Lithium-rich cathode material doped with rare earth elements for application in lithium-ion battery
 3. اثر محلول پاشي با نانواكسيد روي بر عملكرد، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرايط محدودیت آبی
 4. Cobalt doped TiO2: Preparation, characterization and efficient degradation of methyl orange
 5. حذف ۲،۴،۶- تری کلروفنول از محیط آبی با استفاده از اگزروژل اصلاح شده
 6. طرح ریزی و بررسی ریز ساختار Al خواص آن
 7. طراحی و شبیه سازی یک نانو سنسور گاز مبتنی بر فسفرن برای تشخیص گازهای کاهش دهنده به وسیله اصول اولیه محاسبات
 8. بررسی خاصیت پیزورزیستیویته پلی سیلیکون با تاکید بر رشد دانه ها و پارامتر های فرایند ساخت
 9. Improving Design and Implementation of T-type MEMS heart sound sensor
 10. The effect of partial Nb doping on magnetic and electrical behavior of Y-123 superconductors with Nano CuO
 11. Dependence of the Structural, Electrical and Magnetic Properties of YBa2Cu3O7−δ Bulk Superconductor on the Sm Doping
 12. Dependence Magnetic Properties of YBa2Cu3O7−δ Bulk Superconductor on the Nb Doping
 13. بررسی خواص الکتریکی و ابررسانایی، ابررسانای پایه بیسموت Bi--2223 آلایش شده بااکسید تیتانیم.(Ti2O3).
 14. Improving switching performance and DC characteristic in IGBT transistor
 15. دوپینگ ورزشی یک آسیب اجتماعی جدی
سایر مقالات محل انتشار
 1. ریخت شناسی گنبد در مساجد مدرن
 2. تبیین روش طراحی منطقه گرایی در معماری(نمونه مطالعاتی: اثرهایی شاخص با دوره های زمانی مختلف)
 3. بررسی پیشراننده مگنتوهیدرودینامیکی در شناورها با بهینه سازی پارامترسیال ورودی
 4. هویت بخشیدن به فضاهای مرده شهری با رویکرد توسعه شهری پایدار
 5. بررسی تاثیر اتصالات پس کشیده بر رفتار دیوارهای برشی فولادی
 6. بازشناسی گونه های نظری و شکلی منطقه گرایی در معماری
 7. بازشناسی نقش موثر مصالح و پنجره ها در طراحی پایدار مسکن مشهد
 8. بررسی خاصیت پیزورزیستیویته پلی سیلیکون با تاکید بر رشد دانه ها و پارامتر های فرایند ساخت
 9. The study of the importance of the agricultural sector in achieving economic development
 10. Structural analysis of factors influencing tourism demand with emphasis on the degree of openness of the economy
 11. هوشمند سازی ساختمان های با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر بادی
 12. نقش هوشمندسازی ساختمان ها در توسعه پایدار
 13. Vertical Vibration of a Foundation on Elastic Soil Based on In-situ Tests and Experimental Results
 14. اهمیت طراحی داخلی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با هدف ارتقای حس تعلق به مکان
 15. شناختی بر شایستگی های مورد نیاز کاربران مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در صنعت معماری، مهندسی و ساخت