کاربست علم روانشناسي محیطي در معماري و بازخورد آن در مطالعات انسان و محیط انسان ساخت

حمیدرضا رزمی1 میلاد غلامی2

چکیده :
با افول نهضت معماری مدرن و وارد کردن انتقاداتی به طراحان این نهضت در کاربرد ناقص مدل انسـان، رشته ای به نام «روانشناسی محیط» تأسیس شد. پس از آن، با توسعه مطالعات این رشته و کاربرد روزافزون واژه «محیط» توسط پژوهشگران حوزه های مختلف علمی، تشخیص معنای محیط مشکل شد. مفهوم روانشناسی محیط مفهومی پردامنه و پرکاربرد می باشد که از سوی مطالعات علوم رفتاری در حیطه معماری و محیط انسان ساخت متداول شده است. از آنجا که همه جانبه بودن این مفهوم موجب بدیهی انگاشتن آن در برخی ارجاعات شده است؛ این مقاله می کوشد با بررسی ادبیات مطالعات محیط و رفتار نگرشی جامع و بن مایه ای به این مفهوم داشته آن را مورد تحلیل قرار دهد امروزه توجه به جایگاه علوم رفتاري در طراحي شهري و معماري و چگونگي تاثيرگذاري فضا بر بروز رفتار انساني از جمله مواردي است که نيازمند بررسي و بازبيني مفهومي و عملياتي است که ترسيم کننده جایگاه واقعي علم روانشناسي محيطي در طراحي معماري باشد. از اینرو این مسئله، بستری لازم را برای نگارش پژوهش حاضر فراهم کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بیان قابلیت های تعمیم یافته محیط ساخته شده برای انسان و تبیین مفاهیم رابطه ی معماری و رفتار انسان است، شکل گرفته است که غالب مطالعات آن از نوع اسنادی (کتابخانه‌ای) استوار بوده، بهره برده شده است. با استناد به نتایج پژوهش می توان این گونه برآورد نمود که، دانش روانشناسی محیطی، رابطه ی دو سویه بین محیط و انسان و همچنین نظریه ها و مکاتب اینحوزه و تأثیر کیفیت محیط ساخته شده بر رفتار و روان انسان داشته است .در این بررسی مشخصگردیده که به تکوین رسیده «روانشناسی محیطی» از تعامل دو حوزه علوم رفتاری و معماری، دانش میان رشته ای و نظریه های طراحی بر پایه نیازها و درک انسان از محیط زندگی تدوینگردیده است، لذا می توان روانشناسی محیطی را عرصه مشترک معماری و علوم رفتاری قلمدادکرد .هدف معماران از پرداختن به این دانش، تحلیل رابطه انسان و محیط و کاربرد آن درطراحی معماری است.
کلمات کلیدی : روانشناسی محیطی، محیط ساخته شده، الگوهای رفتاری، کيفيت محيط، انسان.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : حمیدرضا رزمی
کد IOI مقاله : XBHF-DKZDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DKZDD

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 3. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 4. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 5. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 6. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 7. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 8. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار
 9. بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری نمونه موردی: میدان 22 بهمن شهر ایلام
 10. خلوت و تعامل اجتماعی در مجوعه های مسکونی شهرهای جدید(نمونه موردی: فاز دو شهر جدید پرند)
 11. بررسی و ارزیابی حمل و نقل شهری بر توسعه پایدار شهری
 12. طراحی هتل 4 ستاره بارویکرد انرژی های نو و معماری پایدار
 13. بررسی تاثیر پارک های علم و فناوری با نگاهی به جامعه
 14. تاثیر معماری داخلی خانه بر آرامش ساکنین
 15. نقوش انسانی دوره قاجار بر درب‌های گنجینه معماری موزه بنیاد
سایر مقالات محل انتشار
 1. Discovering Identical Parts with Different PNs in a large scale spare part inventory: A Fuzzy Clustering Approach
 2. تأثیر معماری برجامعه و فرهنگ شهر
 3. بررسی و تعیین حدود آستانه مداخله، معیارهای سمیت در حوادث مواد شیمیایی و پرتوی
 4. سنتز و شناسایی نانو پودر اکسید اسپینلی با فرمول LiMn2O4 با روشهای سل-ژل و هیدروترمال
 5. Evaluation of quality improvement and flow rate reduction of runoff by low impact developments - Best management practices methods (LID-BMPs): A case study in Tehran, Iran
 6. بازشناسی نقش بازآفرینی شهری در روند احیاء فضاهای شهری نمونه موردی بازار قدیمی شهر فسا
 7. Comparison seismic behavior between tall concrete structures with shear walls along with symmetric casement and asymmetric
 8. Comparison seismic behavior between tall concrete structures with shear walls along with casement and without casement subjected to near filed Earthquakes
 9. بررسی موانع لجستیک معکوس با استفاده از AHP فازی
 10. ارزیابی عملکرد شرکت های لجستیکی معکوس بااستفاده از TOPSIS فازی
 11. کاربست علم روانشناسي محیطي در معماري و بازخورد آن در مطالعات انسان و محیط انسان ساخت
 12. بررسی دیوار برشی فولادی کوپله دارای سخت کننده های افقی
 13. بررسی ظرفیت باربری دیوار برشی فولادی کنگره ای 60درجه شیاردار
 14. بررسی تاثیرات انرژی خورشیدی در شکل گیری بافت های شهری با تاکید بر توسعه پایدار و مصرف بهینه انرژی
 15. بررسي خرابي پيش رونده در اتصالات درختي تير به ستون