بررسي خرابي پيش رونده در اتصالات درختي تير به ستون

امید شهبازی1 پوریا حاجی نورمحمدی2 وحید صابری3

چکیده :
باتوجه به اینکه کشورمان ایران برروی گسل های فعال متعدد قرار گرفته است لذا اهميت ساخت ساختمان های مقاوم در برابر زلزله جهت کاهش خسارت های مالی جانی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد. تجربيات زلزله های گذشته نشان از عملکرد ضعيف سازه های فلزی در مواجه با زلزله بوده است و بررسی ها حاکی از این است که اکثرخرابی ها بدليل نحوه اجرای نادرست المان های سازه ای و بخصوص اتصالات واستفاده از مصالح غيراستاندارد می باشد؛ اتصال درختی نوعی اتصال در سازه های فولادی است که امکان ایجاد مفصل پلاستیک به طور عمد توسط طراح در فاصله ای معین نسبت به محل اتصال تیر به ستون قرار می گیرد یعنی از بروز اولین مفصل پلاستیک در تکیه گاه جلوگیری می شود به عبارت دیگر اتصالات خمشی دارای سیستم تیر کوتاه غیرمنشوری (ستون درختی) یکی از انواع سیستم های خمشی است که اخیراً در سازه های فولادی مورد استفاده فزاینده قرار گرفته است، هر چند سازه هایی که تحت نظر مهندسين مجری متعهد اجرا شده و حداقل ضوابط آیين نامه ای را رعایت نموده اند دارای عملکرد مناسبی درمواجه با زلزله بوده و توانسته اند ميزان تلفات و خرابی ها را به حداقل برسانند. خرابی پیش رونده خرابی کل یا بخش عمده ای از یک سازه است که با گسیختگی موضعی در بخشی از سازه آغاز شده و می تواند پایداری کل سازه را تهدید کند. در این میان، عناصر سازه ای همچون اتصالات درختي تير به ستون نقش مهمی در حفظ مقاومت سازه در برابر این پدیده ایفا می کنند، زیرا در این حالت، نیروی محوری نیز در اتصالات ایجاد می‌شود که رفتار آن را متفاوت می‌سازد. در این پژوهش به بررسي و ارزیابی پارامترهاي موثر بر خرابي پيش رونده اتصالات درختي تير به ستون پرداخته خواهد شد.
کلمات کلیدی : خرابي پيش رونده، اتصالات درختي، اتصالات تیر به ستون


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : امید شهبازی
کد IOI مقاله : XBHF-DKDDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DKDDK

مقالات مشابه
 1. بررسی تاثیر شکل وچیدمان برش گیرهای ناودانی در رفتار اتصالات تیر به ستون در تیرهای کامپوزیتی
 2. بررسی رفتار اتصالات پیچی سازه های فولادی با فرض خرابی دیوارها در برابر بارگذاری انفجار
 3. بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال برشی پیچی اصطکاکی با قابلیت استفاده مجدد اعضای سازه ای برای تیرهای مرکب بتنی- فلزی
 4. تاثیر صلبیت ورق اتصال مهاربند در پارامترهای لرزهای قاب‌های مهاربندی همگرای فولادی
 5. اثر صلبیت ورق اتصال مهاربند در رفتار لرزهای قاب‌های مهاربندی همگرای فولادی
 6. بررسی رفتار قاب خمشی با اتصال مقطع کاهش یافته توسط سوراخ (DFC)با در نظر گرفتن عملکرد غیر خطی اتصال و مقایسه آن با سایر اتصالات خمشی
 7. افزایش اتلاف انرژی لرزه ای قاب‌های خمشی فولادی از طریق ایجاد بازشو در جان تیر
 8. نکات مدل‌سازی و تحلیل غیرخطی در بهسازی اسکلت بتن‌آرمه در نرم‌افزار PERFORM-3D به کمک SAP2000
 9. بررسی اثر حرارت بر روی اتصالات پیچی با استفاده از روش اجزاء محدود
 10. ارائه مدل عددی جهت تحلیل اجزای محدود اتصال داخلی تیر به ستون بتن مسلح در معرض زوال برشی هسته اتصال
 11. مدلسازی عددی اتصال تیر به ستون پس کشیده فولادی تحت بارگذاری چرخه ای
 12. تأثیر چیدمان پیچها در سختی اتصالات گیردار با ورق انتهایی
 13. بررسی آزمایشگاهی تشکیل مفصل پلاستیک اتصال خمشی پیشنهادی
 14. Relocation of Plastic Hinge in RC Beams Using CFRP Sheets
 15. مروری بر اثر عدم قطعیت بارگذاری، مقاومت مصالح و خطای اجرا بر رفتار لرزه ای سازه ها
سایر مقالات محل انتشار
 1. Discovering Identical Parts with Different PNs in a large scale spare part inventory: A Fuzzy Clustering Approach
 2. تأثیر معماری برجامعه و فرهنگ شهر
 3. بررسی و تعیین حدود آستانه مداخله، معیارهای سمیت در حوادث مواد شیمیایی و پرتوی
 4. سنتز و شناسایی نانو پودر اکسید اسپینلی با فرمول LiMn2O4 با روشهای سل-ژل و هیدروترمال
 5. Evaluation of quality improvement and flow rate reduction of runoff by low impact developments - Best management practices methods (LID-BMPs): A case study in Tehran, Iran
 6. بازشناسی نقش بازآفرینی شهری در روند احیاء فضاهای شهری نمونه موردی بازار قدیمی شهر فسا
 7. Comparison seismic behavior between tall concrete structures with shear walls along with symmetric casement and asymmetric
 8. Comparison seismic behavior between tall concrete structures with shear walls along with casement and without casement subjected to near filed Earthquakes
 9. بررسی موانع لجستیک معکوس با استفاده از AHP فازی
 10. ارزیابی عملکرد شرکت های لجستیکی معکوس بااستفاده از TOPSIS فازی
 11. کاربست علم روانشناسي محیطي در معماري و بازخورد آن در مطالعات انسان و محیط انسان ساخت
 12. بررسی دیوار برشی فولادی کوپله دارای سخت کننده های افقی
 13. بررسی ظرفیت باربری دیوار برشی فولادی کنگره ای 60درجه شیاردار
 14. بررسی تاثیرات انرژی خورشیدی در شکل گیری بافت های شهری با تاکید بر توسعه پایدار و مصرف بهینه انرژی
 15. بررسي خرابي پيش رونده در اتصالات درختي تير به ستون