بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بازی بر افزایش یادگیری و علاقمندی زبان انگلیسی دختران پایه هشتم

نویسندگان : بهناز دهقان1 نازنین دهقان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : بهناز دهقان
کد IOI مقاله : XHFK-KFFFB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KFFFB

صفحه 0 از 1