تاثیر عوامل محیطی و اندازه بذر بر میزان سبز شدن و رویش اولیه نهال¬های گونه¬های مختلف بلوط در ایران

نویسندگان : رقیه ذوالفقاری1 هاشم میری2 علیرضا فرجام فر3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : هاشم میری
کد IOI مقاله : XGKB-KFFDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFFDK

صفحه 1 از 1