بررسی رابطه بین خودپنداره با انگیزه پیشرفت در دانشجویان روانشناسی دختر

نویسندگان : آناهیتا میرعباسی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و دانش آموزان
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : آناهیتا میرعباسی
کد IOI مقاله : XKAK-AZZZCE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZZCE

صفحه 1 از 1