ارزیابی رفتار برجهندگی لایه های آسفالتی روسازی انعطاف پذیر در شرایط دمایی و بارگذاری متفاوت

امین تناکی زاده1 غلامعلی شفابخش2

چکیده :
بتن آسفالتی یک مصالح ویسکوالاستیک است که حین اعمال بارهای دوره ای رفتار برجهندگی از خود بروز می دهد. یکی از مهمترین ویژگی ها برای تعریف چنین رفتاری مدول برجهندگی است. معمولاً مخلوط آسفالتی در دو قشر به صورت لایه های آستر و رویه در اعماق مختلف نسبت به سطح روسازی پخش می شوند. روش های آزمایشگاهی جاری تنها یک شکل پالس بارگذاری به صورت نیم سینوسی را استفاده می کنند که بیشتر بیانگر شکل بارگذاری اعمالی به لایه آستر است. از این رو، این مطالعه رفتار برجهندگی مصالح آسفالتی در دو عمق متفاوت را بررسی می کند. آزمایش کشش غیرمستقیم جهت تعیین مدول برجهندگی به کار گرفته شد. مدول مخلوط آسفالتی با اعمال دو شکل پالس بارگذاری روی بازه ای از دماها و زمان های پالس متفاوت اندازه گیری شد. شکل های پالس به کار رفته نیم سینوسی و مربعی بودند که به ترتییب بیانگر رفتار مخلوط در لایه های آستر و رویه هستند. نتایج آزمایشات نشان دادند که تفاوت بین رفتار برجهندگی لایه های آستر و رویه در دماهای بالا و تحت بارهای ترافیکی سریع مشهودتر هستند.
کلمات کلیدی : بتن آسفالتی، مدول برجهندگی، عمق روسازی، شکل پالس بارگذاری، زمان بارگذاری


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 4icsau.ir
ارسال کننده : امین تناکی زاده
کد IOI مقاله : XYEA-BZBGC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYEA-BZBGC

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. بهسازی لرزه ای مخازن مرتفع با استفاده از جداساز پایه با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال
 2. نقش علوم رفتاری درطراحی ساختمان اداری با رویکرد اثر محیط ساخته شده بر نظام فعالیت
 3. تحلیل و ارزیابی هزینه ها و منافع ایجاد تغییرات در راهها با استفاده از رژیم جاده ای
 4. نگرشی بر رویکردها، الگوها وراهبردهاي بهسازي ونوسازي بافت های فرسوده شهری
 5. معرفی مهار جایگذاری مستقیم با رویکرد استفاده در پایدارسازی خاک ساحل و دریا
 6. شناخت عوامل موثر بر مدیریت شهری در احیای گردشگری با رویکرد توسعه پایدار . مطالعه موردی : شهر مرودشت
 7. چیدمان پویای کاربری¬های شهری با کمک عامل فازی در محیط GIS
 8. مصالح پایدار بنیان
 9. نگاهی نو به سنت و مدرنیته از دیدگاه فرهنگ و هنر شرق و غرب
 10. مقایسه الگوی محله در شهرسازی ایرانی- اسلامی با الگو های عام اولیه در شهر سازی مدرن از منظر ویژگی ها و مفاهیم ، بررسی موردی محله وقت‌الساعت یزد
 11. بررسی تأثیر عوامل تهویه طبیعی و عناصر ویژه معماری در گذشته بر روی بنا و جایگزینی آن با دیگر عناصرحال حاضر در معماری معاصر
 12. نقش نسل نوین شهرهای جدید ایران در تامین مسکن در افق 1404
 13. الگوی معماری پایدار در اقلیم سرد و کوهستانی با نگاهی به مسجد سنگی ترک
 14. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی دهستان معجزات شهرستان زنجان)
 15. ارزیابی و تحلیل استفاده از عناصر اقلیمی در معماری مساکن با رویکرد مشارکت مدیران و معماران شهری (مطالعه موردی: شهرستان یزد)