بررسی شبیه سازی انسانی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2

چکیده :
شبیه سازی یک رویکرد درمانی است، که در دهه سوم قرن بیستم شکل گرفت. این روش درمانی در سال 1952 آغاز و سرانجام در سال 2002 منتهی به تولد انسان گردید، ویکی از روش های نوین درمان ناباروری می باشد . شبیه سازی دارای اقسام مختلفی از جمله شبیه سازی نباتی ، حیوانی ، شبیه سازی درمانی و شبیه سازی انسانی می باشد. آنچه که عنوان چالش و سوال در ذهن افکار عمومی در خصوص این نوع روش ها مطرح می شود این است که آیا تولید مثل و تولد انسان با استفاده از این روش از دیدگاه فقهی و حقوقی مشروع و قانونی محسوب می شود یا خیر؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه های فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص بررسی صحت یا بطلان استفاده از روش شبیه سازی انسانی در جهت درمان ناباروری زوجین انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی و جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای می باشد. در نهایت با بررسی این موضوع در فقه امامیه و حقوق ایران به این نتایج دست یافتیم که تمامی فقها امامیه استفاده از روش شبیه سازی نباتی و حیوانی و همچنین شبیه سازی درمانی را امری مشروع دانسته و حکم به جواز آن داده اند . اما در خصوص شبیه سازی انسانی میان آنها اختلاف نظر وجود داردگروهی موافق وگروهی مخالف استفاده از این روش می باشند. به لحاظ حقوقی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز پیرامون شبیه سازی انسانی صراحتا حکمی بیان نشده است تنها تعدادی از حقوقدانان دیدگاه های خود را مطرح نموده اند که گروهی مخالف و گروهی دیگر با آن موافق می باشند و هریک دلایل خود را بیان نموده اند و درخصوص شبیه سازی درمانی نیز معتقدند مخالفت و ممنوعیت با آن عقلانی نمی باشند.
کلمات کلیدی : شبیه سازی انسانی ، فقه امامیه ، حقوق ایران


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی، حقوق
محل انتشار : چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی، دهلی _هند
آدرس وب سایت کنفرانس : pehconf.com
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDDF-EHDDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDDF-EHDDK

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls