بررسی نسب کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

سمیرا مظفری لقا 1 محمود آقاجانی 2

چکیده :
باروری جدید یا تلقیح مصنوعی یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم برای درمان ناباروری در زوجین شکل گرفت. ابتد بر روی ماهیان در سال 1765 آغاز و در نهایت به درمان ناباروری در انسان منتهی گردید. آنچه که پیرامون کودکان حاصل از روش های نوین باروری به عنوان چالش و سوال مطرح می شود این است که اینگونه کودکان به لحاظ نسب به چه کسانی ملحق می شوند و والدین آنها چه کسانی هستند ؟صاحبان تخمک و اسپرم یا زوجین دریافت کننده ؟ پژوهش حاضر از نوع توصیفی –تحلیلی و با هدف بررسی دیدگاه های فقه امامیه و حقوق ایران در موردنسب کودکان حاصل از باروریهای مدرن انجام شده است. و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای و فیش برداری از منابع موجود می باشد. در فرآیند پژوهش به یکسری نتایج دست یافتیم از جمله اینکه این نوع کودکان به لحاظ نسب به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق شده و با آنها دارای نسب قانونی و رابطه نسبی می شوند و به موجب برخورداری از نسب قانونی از هر آنچه که مرتبط با نسب می باشد نیز برخوردار می شوند .
کلمات کلیدی : نسب ، باروری های نوین ، فقه امامیه ، حقوق ایران


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فقه و حقوق خانواده
محل انتشار : کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی، دانشگاه های مجازی جهان اسلام _ دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
آدرس وب سایت کنفرانس : www.iccad.ir
ارسال کننده : سمیرا مظفری لقا
کد IOI مقاله : XDFA-FZHCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDFA-FZHCZ

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls