بتن پلیمری در ساختمان

نویسندگان : محمدرضا کمالی نژاد1 عباس تاج الدینی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : چهارمین کنگره عمران،معماری وشهرسازی آسیا/ مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 7icrsie.com
ارسال کننده : محمدرضا کمالی نژاد
کد IOI مقاله : XEDC-GKDKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDC-GKDKC

مروری بر راهکار های يكپارچه سازی حمل و نقل و ترافيك شهرى

نویسندگان : محمدرضا کمالی نژاد1 محمدرضا اسکندری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : محمدرضا کمالی نژاد
کد IOI مقاله : XEDB-HZDHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HZDHH

تحلیل مواد 211 و 212 و 213 آیین‌نامه راهنمایی‌ و رانندگی ایران و چگونگی ایمن سازی مسیر در عملیات های اجرایی

نویسندگان : محمدرضا اسکندری1 محمدرضا کمالی نژاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی مدیریت اجرایی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو
آدرس وب سایت کنفرانس : secongress.com
ارسال کننده : محمدرضا کمالی نژاد
کد IOI مقاله : XKDK-AZZZCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDK-AZZZCC

Analysis of Environmental and Road Factors in Road Accidents and Strategies for Reduction It

نویسندگان : Mohammadreza Kamalinezhad1 Mohammadreza Eskandari2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : محمدرضا کمالی نژاد
کد IOI مقاله : XGFB-AZZZCG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-AZZZCG

Characteristics and applications of polymer-modified asphalt

نویسندگان : Mohammadreza Kamalinezhad1 Mohammadreza Eskandari2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : محمدرضا کمالی نژاد
کد IOI مقاله : XGFB-AZZZCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-AZZZCK

صفحه 1 از 1