بررسی مقایسه ای تاثیر شیفت کاری بر سلامت روحی و روانی پرستاران بیمارستان های شهرستان ارومیه

نویسندگان : فردانه قلی پور1 علی شریف زاده2 مظفر شریف زاده3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و انتظام اجتماعی
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : علی شریف زاده
کد IOI مقاله : XKAK-AZZZDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZZDD

صفحه 1 از 1