مقالات نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

معماری بیومیمتیک؛ تقلید انسان از طبیعت

نویسندگان : پروین محمدی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : پروین محمدی
کد IOI مقاله : XGFB-KKGKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-KKGKG

امکان¬سنجی استفاده از سیستم بادبند¬های زانویی لچکی تجدید طراحی¬شده در قاب¬های فولادی در سازه¬های کوتاه مرتبه و در مقاوم¬سازی لرزه¬ای سازه¬های موجود

نویسندگان : محمد مروت1 رضا رازانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : محمد مروت
کد IOI مقاله : XGFB-HHGZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HHGZC

بررسی مناسب¬ترین محل اتصال سیستم بادبند زانویی لچکی در ستون جهت کاستن تنش¬ها در ستون

نویسندگان : محمد مروت1 رضا رازانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : محمد مروت
کد IOI مقاله : XGFB-HHGZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HHGZD

بررسی رفتار مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سیستم¬های قاب ساده و خمشی همراه با بادبند زانویی-لچکی با هدف بهینه کردن مقاومت آن در مقابل فروریزی

نویسندگان : محمد مروت1 رضا رازانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : محمد مروت
کد IOI مقاله : XGFB-HHGZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HHGZE

مهندسی ارزش در خصوص سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان¬های مسکونی و استفاده از PCM در صنعت ساختمان

نویسندگان : سید سینا ادیبی طوسی1 امیر وفایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : سید سینا ادیبی طوسی
کد IOI مقاله : XGFB-HHHFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HHHFG

پیش بینی اراضی مناسب برای توسعه شهری بندرعباس

نویسندگان : مجتبی سلیمی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : مجتبی سلیمی
کد IOI مقاله : XGFB-HHHFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HHHFH

طراحی باغ شفابخش بیماران سرطانی در شهر ساری با تکیه بر شاخصه های بازشناسی طبیعت

نویسندگان : زهره فقیه خوشابی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : زهره فقیه خوشابی
کد IOI مقاله : XGFB-HHHEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HHHEZ

تجارب واقدامات جهانی اسکان غیر رسمی در ایران ،ترکیه،مراکش،برزیل

نویسندگان : محمد حسین بوچانی1 مرتضی خزانه ها2 زهرا رافع3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : مرتضی خزانه ها
کد IOI مقاله : XGFB-HHHGF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HHHGF

نقش مؤلفه‌های کیفیت فضای باز جمعی مجتمع مسکونی بر بهبود افسردگی بانوان سالمند

نویسندگان : محمّدعلی رحیمی1 نگار فتوحی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : نگار فتوحی
کد IOI مقاله : XGFB-HHKCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HHKCZ

مروری بر روابط ارائه شده جهت محاسبه Tp در زلزله های میدان نزدیک

نویسندگان : مریم صابردل ساده1 سعید پورکریمی کوکنه2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : مریم صابردل ساده
کد IOI مقاله : XGFB-HHKHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HHKHK

تبیین نقش باغ ایرانی در فضاهای مسکونی به عنوان عامل سلامت روح و روان

نویسندگان : سیده زهرا محمدی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : سیده زهرا محمدی
کد IOI مقاله : XGFB-HKZCB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HKZCB

تصفیه آبهای آلوده به مواد نفتی به روش MBR در پالایشگاه تهران

نویسندگان : یاسمن رستگاری1 اکبر مختاری آذر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : یاسمن رستگاری
کد IOI مقاله : XGFB-HKZKB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HKZKB

نقش جریان های اقتصادی در امکان شکل پذیری پیوند های روستایی _شهری در کرج و حوزه ی پیرامونی آن با تاکید بر پایداری سکونتگاه ها

نویسندگان : پگاه مرید سادات1 شکوفه معمل وند2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : منظر شهري پايدار و توسعه
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : شکوفه معمل وند
کد IOI مقاله : XGFB-HKAHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HKAHZ

بررسی تاثیر افزودن ژل حاوی میکروسیلیس و فوق روان کننده در مقادیر مصرف مختلف بر تغییر رفتار مقاومتی و نفوذ پذیری مخلوط های بتنی

نویسندگان : وجیحه عباسی1 مریم بازپور2 پویا احمدی3 ریحانه عباسی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : وجیحه عباسی
کد IOI مقاله : XGFB-HKCCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HKCCH

بهبود مدیریت بهره‌برداری از فضاهای درمانی و مراقبتی با شناسایی شاخص‌های کلیدی و ایجاد نشاط، جذابیت و حس مثبت در بیمارستان‌های کودکان تهران

نویسندگان : آزاده قائمیان امیری1 فرهنگ شعفی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : آزاده قائمیان امیری
کد IOI مقاله : XGFB-HKCDE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-HKCDE

صفحه 1 از 48