نقش فناوری گیاه پالایی در جذب ذرات معلق هوا

نویسندگان : مهشید دریانی زاده1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
محل انتشار : ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : 6icsda.ir
ارسال کننده : مهشید دریانی زاده
کد IOI مقاله : XEBK-HFKGE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEBK-HFKGE

پیش‌بینی عزت نفس و هویت براساس دلبستگی در دانشجویان پسر

نویسندگان : زیبا کریمی1 مسلم اسماعیلی بلانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و انتظام اجتماعی
محل انتشار : سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma3.ir
ارسال کننده : زیبا کریمی
کد IOI مقاله : XEFA-HFKHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFA-HFKHK

تأثیـر محدودیّت خوراکی پیـش و پس از زایمان بر فراوانی mRNA ژن فسفوئنول پیروات کربوکسی کیناز (PepCK) درکبـد میش‌های دنبه‌دار

نویسندگان : زهرا حسن پور1 موسی زرین2 امیر احمدپور3 ماهرخ نوری4 میثم سنگین آبادی5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم دامی و دامپزشکی
محل انتشار : ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : 6icsda.ir
ارسال کننده : زهرا حسن پور
کد IOI مقاله : XEBK-HGZBZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEBK-HGZBZ

اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر کنترل عواطف و دامنه توجه دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه

نویسندگان : فاطمه دادخواه تهرانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com/3rd
ارسال کننده : فاطمه دادخواه تهرانی
کد IOI مقاله : XFZH-HGZCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HGZCF

Analysis the effects of blended learning on students that they are suffering from learning disability cause of low self-confidence.

نویسندگان : Payam Rostami1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com/3rd
ارسال کننده : پیام رستمی
کد IOI مقاله : XFZH-HGAZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XFZH-HGAZG

توسعه شهر هوشمند( ویژگی‌های مکانی و اجتماعی-اقتصادی)

نویسندگان : حسن سجادي1 محمدجواد حاجيان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icmba.ir
ارسال کننده : مائده زراوندی
کد IOI مقاله : XYCF-HGADH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCF-HGADH

مروری بر رابطه سبک فرزندپروری والدین با مهارت حل مسئله

نویسندگان : عارف مهدی زاده1 سید مرتضی شمس2 علی غنائی چمن آباد3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : بهزیستی و ارتقای سلامت روان در کودکان و بزرگسالان
محل انتشار : دومین همایش ملی روان درمانی ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : incpuma2.ir
ارسال کننده : عارف مهدي زاده
کد IOI مقاله : XEFZ-HGAHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFZ-HGAHD

نقش تفکر انتقادی بر توسعه خود در دانشجویان پرستاری

نویسندگان : لیلی شعبانی اسگویی1 فریبا علیزاده2 زینب هنرور3 ثریا سهیلی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icmba.ir
ارسال کننده : علی جلالی نژاد
کد IOI مقاله : XYCF-HGAHF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCF-HGAHF

بررسی نقش صلاحیت حرفه ای معلمان و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در مدارس آینده

نویسندگان : رقیه قاسمی دانشور1 عادل زاهد بابلان2 مهدی معینی کیا3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدریت و رهبری در مدرسه اینده
محل انتشار : سومین همایش ملی مدرسه آینده
آدرس وب سایت کنفرانس : fschuma3.ir
ارسال کننده : رقیه قاسمی دانشور
کد IOI مقاله : XEEF-HGBAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEEF-HGBAD

بررسی تاثیر تجربیات منفی مشتریان بر تمایل به اجتناب و انتقام جویی با نقش میانجی خیانت و نفرت از برند

نویسندگان : علی مالک1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icmba.ir
ارسال کننده : پرستو قريشوندي
کد IOI مقاله : XYCF-HGBBB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCF-HGBBB

تسهیل یادگیری درس مهارت های ارتباطی ما با دیگران کتاب تفکرو سبک زندگی پایه هفتم بارویکرد درس پژوهی

نویسندگان : نیلوفر زائری مسعود1 عادل سلیمانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
آدرس وب سایت کنفرانس : lifeconf.ir
ارسال کننده : نیلوفر زائری مسعود
کد IOI مقاله : XEFC-HGBBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEFC-HGBBH

اقتصاد دانش بنیان در ایران (با نگاهی به توسعه)

نویسندگان : مبینا شریفی1 عباس آزادی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اقتصاد (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : icmba.ir
ارسال کننده : مینا چهره گشا
کد IOI مقاله : XYCF-HGBBK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYCF-HGBBK

مقایسة امیدواری در عرصه‌های خاص و معنای زندگی فارغ التحصیلان دانشگاهی شاغل و بیکار

نویسندگان : زکیه بیرجندی فخرابادی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هیجان، انگیزش و رفتار
محل انتشار : اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان‌شناسی
آدرس وب سایت کنفرانس : cnps.ir
ارسال کننده : زکیه بیرجندی فخرابادی
کد IOI مقاله : XEEG-HGBGF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEEG-HGBGF

بررسی تأثیر گردشگری شهری بر توسعه کارآفرینی، مطالعۀ موردی شهر اصفهان

نویسندگان : نرگس وزین1 احمد طاهری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت جهانگردي و توسعه پایدار شهری
محل انتشار : هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icsau.ir
ارسال کننده : نرگس وزین
کد IOI مقاله : XEDB-HGCZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDB-HGCZA

روشهای خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

نویسندگان : علی گلخن بان1 محمدرضا حبیبیان2 سیما عابدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : 7carse.com
ارسال کننده : علی گلخن بان
کد IOI مقاله : XGZK-HGCDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGZK-HGCDC

صفحه 5590 از 6492