تحلیل و اولویت بندی معیارهای کیفیت سرزندگی فضاهای شهری (نمونه مطالعه:جلوخان سی و سه پل اصفهان)

نویسندگان : شیوا انصاری پور1 احسان شرفی پور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : شیوا انصاری پور
کد IOI مقاله : XYZA-ZZAHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZAHD

بررسی مسیرهای پیشنهادی احداث آزاد راه بر اساس شاخص‌های زیست محیطی و از طریق مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: آزاد راه همدان-کرمانشاه)

نویسندگان : سمیرا شیرزادی1 فاطمه عفتی2 سامان گلالی زاده3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سامان گلالي زاده
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZE

بررسی عوامل فردی و محیطی موثر بر جرم نوجوانان بزه دیده (شهر بجنورد)

نویسندگان : سیده صبری سیدی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : سیده صبری سیدی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZHZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZHZE

optimization of various parameters and its effect on growth and biosurfactant yield from Pseudomonas aeruginosa

نویسندگان : Ashraf Haj Hosseini1 Afshin Mahmoudzadeh2 Anousheh Sharifan3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2iceasconf.com
ارسال کننده : اشرف حاج حسینی
کد IOI مقاله : XYZF-ZZKBG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZF-ZZKBG

رهیافت های طراحی محیط برای افزایش خلاقیت کودکان

نویسندگان : نازیلا سلیمانی1 جواد جوان مجیدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2iceasconf.com
ارسال کننده : نازیلا سلیمانی
کد IOI مقاله : XYZF-ZAZFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZF-ZAZFF

اندازه‌گیری کارایی با استفاده از روش‌های ADD و INP و MLT در حضور خروجی‌های نامطلوب

نویسندگان : پریا رضایی1 محمد افضلی نژاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icesconf.com
ارسال کننده : پریا رضایی
کد IOI مقاله : XYZG-ZAAHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZG-ZAAHA

بررسی تجربی تاثیرات برنامه‌های بهبود بر عملکرد عملیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی

نویسندگان : حسین ضربی1 سید محمد معطر حسینی2 سید حمیدرضا شهابی حقیقی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی صنایع
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : حسین ضربی
کد IOI مقاله : XYZK-ZAHGD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZAHGD

Interaction of Economic, Social, and Environmental indicators for Sustainable Development: A systems thinking point of view

نویسندگان : Moeen Sammak Jalali1 Saeed Mansour2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی صنایع
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : معین سماک جلالی
کد IOI مقاله : XYZK-ZAKZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZAKZK

بررسی تاثیر عوامل زیست محیطی بر طراحی شبکه جاده جنگلی (مطالعه موردی: سری لولاک، صنایع چوب کاغذ مازندران)

نویسندگان : غلامرضا امیری قادی1 احمد توانا2 محسن کاظمی3 علی خلیلی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم جنگل و مرتع
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : غلامرضا امیری قادی
کد IOI مقاله : XYAA-ZBDFK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBDFK

بررسی مقایسه ای عوامل محیطی در تأمین سلامتی آب استخرهای شنای شهر تبریز در سال 1393 شمسی

نویسندگان : الهام اسراری1 خلیل رحیمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : محیط زیست ،آب و فاضلاب
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : خلیل رحیمی
کد IOI مقاله : XYAA-ZBGCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBGCF

بررسی ارتباط بین خصوصیات شیمیایی خاک و خصوصیات کیفی میوه سیب زرد لبنانی

نویسندگان : علی شهاب پور1 محمد جواد نظری دلجو2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : علی شهاب پور
کد IOI مقاله : XYAA-ZBHCB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBHCB

شبیه‌سازی دوبعدی هیدرولیک رودخانه آتاباسکا برای تعیین الگوی جریان به‌منظور اهداف زیست‌محیطی

نویسندگان : فرزاد ملکی1 جمال محمد ولی سامانی2 مهدی مظاهری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : محیط زیست ،آب و فاضلاب
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : فرزاد ملکی
کد IOI مقاله : XYAA-ZBHFK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBHFK

بررسی پیشگیری جرایم علیه گردشگران

نویسندگان : عادل ساریخانی1 مهدی شریفی2 سید عباس حسینی حشمتیان3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2rstconf.com
ارسال کننده : سید عباس حسینی حشمتیان
کد IOI مقاله : XYAD-ZCDDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAD-ZCDDC

مرمت و باززنده سازی خانه های سنتی در ایران،نمونه موردی خانه میرزا مسعود شیخ الاسلامی قزوین

نویسندگان : نیما صادقی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درعمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3cauconf.com
ارسال کننده : نیما صادقی
کد IOI مقاله : XYAE-ZCGKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAE-ZCGKD

تکنولوژی نمای دو پوسته و جنبههای آن در زمینه زیبایی شناسانه، زیست محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی

نویسندگان : نوید قاسمی1 فرید قاسمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درعمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 3cauconf.com
ارسال کننده : نوید قاسمی
کد IOI مقاله : XYAE-ZCHEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAE-ZCHEC

صفحه 1 از 31