مقالات سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ

بررسی و تحلیل علل و عوامل بروز فروچاله ها در دشت کبودراهنگ

نویسندگان : فاطمه ابراهیمی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : فاطمه ابراهیمی
کد IOI مقاله : XCZE-EDCZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EDCZF

Design and Analysis of High-Power Device Based on PZT/AlGaN/GaN by Ferroelectric-Gate Heterojunction

نویسندگان : Mojtaba Hosseinzadeh Sani1 Ali Akbar Shakeri2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : مجتبی حسین زاده ثانی
کد IOI مقاله : XCZE-EDCDA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EDCDA

Evaluation of Nursing Information System Implementation in two General Hospitals Affiliated to Zahedan University of Medical Sciences in Southeast Iran: Nurses’ Viewpoints

نویسندگان : yousef mehdipour1 saeid ebrahimi2 saeedeh jahangiri3 mohadeseh gholopour4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : تکنولوژی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : سعیده جهانگیری
کد IOI مقاله : XCZE-EDCCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EDCCF

Examining the main cause of failure in coiled tubing in the oil industry (Real Case)

نویسندگان : Hadi Ghasemi1 Saeed Malekzadeh2 Reza Azari3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : هادی قاسمی
کد IOI مقاله : XCZE-EDCCG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EDCCG

نگاشت تئوری بازی‌ها در عملکرد پروتکل Bit Torrent در سیستم‌های توزیع‌شده شی‌گرا

نویسندگان : سپیده جمشیدی نژاد1 پیمان بیات2 محسن واعظ قاسمی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : سپیده جمشیدی نژاد
کد IOI مقاله : XCZE-EDAFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EDAFG

Surprising function of methanolic extracts of seed of Peganum Harmala compared with it,s leaf on apoptosis induced T2DM in pancreas of male wistar rats

نویسندگان : Alieh Safamanesh1 Shahrbanoo Oryan2 Ramesh Ahmadi3 Kazem Parivar4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : عالیه صفامنش
کد IOI مقاله : XCZE-EDZEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EDZEE

هوشمندسازی ساختار صنعت نفت و گاز باگرایش مهندسی فناوری اطلاعات

نویسندگان : مسعود احمدی پور کوتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : مسعود احمدی پور کوتی
کد IOI مقاله : XCZE-EDCCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EDCCC

شبيه سازي انتقال حرارت دريک لوله مارپيچ سه بعدي همراه با نانوسيال غيرنيوتوني و تحت تاثير ميدان مغناطيسي يکنواخت

نویسندگان : دکترمهران زرکش1 محمدمهدی حیدری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : محمد مهدی حیدری
کد IOI مقاله : XCZE-EDAFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EDAFF

A New Approach to Clustering Clickstream Data using Fuzzy Inference Engine

نویسندگان : Mahboubeh Motaghi1 Prof. S.Kamal Chaharsooghi2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : تکنولوژی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : محبوبه متقی
کد IOI مقاله : XCZE-EDCCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-EDCCD

بررسی تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به رویکردهای بین المللی این نهاد

نویسندگان : مريم كمايي1 محمودباوي2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : مريم كمايي
کد IOI مقاله : XCZE-ECAZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-ECAZK

positive and negative aspects of nanocomposites utilization in food packaging

نویسندگان : Milad Daneshniya1 Mohammad Hossein Maleki2 Fazel Amini3 Masome Behrouzian4 Zahra Latifi5
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : میلاد دانش نیا
کد IOI مقاله : XCZE-ECAHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-ECAHG

نقش عمان در راهبرد امنیتی ایران در تنگه هرمز: مطالعه موردی ژئوپلیتیک فرهنگی، قومی و سیاسی عمان

نویسندگان : جناب آقای دکتر حیدر لطفی1 جناب آقای دکتر علی کرمی2 آقای رضا پیوندی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : حیدر لطفی
کد IOI مقاله : XCZE-ECBAE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-ECBAE

سیاست مهاجرت و روابط کشورهای اروپایی

نویسندگان : جناب آقای دکتر جیدر لطفی1 جناب آقای دکتر علی کرمی2 اقای رضا پیوندی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : حیدر لطفی
کد IOI مقاله : XCZE-ECBAF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-ECBAF

Effect of Garcia Lorca s Written Structure on Iranian Literary and Dramatic Works

نویسندگان : Somayeh Sabokbar1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : سمیه سبکبار
کد IOI مقاله : XCZE-ECCHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-ECCHC

مطالعه ی شیوه ی بازنمایی دیو درنگاره های سیاه قلم و مقایسه آن با متون کهن ادبی

نویسندگان : زهره داوری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com
ارسال کننده : زهره داوری
کد IOI مقاله : XCZE-ECDAF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZE-ECDAF

صفحه 1 از 26