مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان

تاثیر هنر و معماری اقوام مختلف بر معماری بناهای دوران هخامنشی

نویسندگان : زهرانوری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : زهرا نوری
کد IOI مقاله : XKDB-KFKHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KFKHA

نحوه اثرگذاری بازاریابی موبایلی بر مدیریت فروش در کسب و کارهای کوچک (مورد مطالعه نمایندگی های بیمه دانا شهر کرمانشاه)

نویسندگان : رومینا ایزدی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : رومینا ایزدی
کد IOI مقاله : XKDB-KGZEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGZEK

رتبه بندی بازاریابی ایمیلی بر تجارت الکترونیک

نویسندگان : رومینا ایزدی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : رومینا ایزدی
کد IOI مقاله : XKDB-KGBEC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGBEC

طراحی الگوی مشارکت‌پذیری شهروندان در کنترل ویروس کووید 19 با روش داده بنیاد

نویسندگان : زهرا تنها1 معصومه مومنی فرد2 فاطمه بابایی مطلق3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : فاطمه بابایی مطلق
کد IOI مقاله : XKDB-KGEDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGEDH

The methodology of implementing the issuance and payment of car damage with the help of blockchain technology

نویسندگان : SAEED RANJBAR1 SAHAR RANJBAR2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : سعید رنجبر
کد IOI مقاله : XKDB-KGFKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGFKZ

The Dynamics of Nuclear Proliferation: Historical Contexts and Contemporary Challenges

نویسندگان : Farshid Imani1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : فرشید ایمنی
کد IOI مقاله : XKDB-KGGCE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGGCE

بررسی علل دین گریزی، بی حجابی و تاثیر فرهنگ غرب بر آن و بر هویت نسل جوان بین دانش آموزان دبیرستان دخترانه

نویسندگان : فاطمه لطفی1 زهرا دانشوری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : فاطمه لطفی
کد IOI مقاله : XKDB-KGHCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGHCF

Exploring Reconfigured International Marketing Strategies Amidst COVID-19: An Investigation Based on Company Resources and Capabilities Utilizing a Blended Research Methodology Approach

نویسندگان : Sina Abedi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : سینا عابدی
کد IOI مقاله : XKDB-KGHDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGHDZ

کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری(مورد مطالعه: مدارس ابتدایی شهرستان نوشهر)

نویسندگان : فروغ رمضان نیا1 کبری حسین پور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : فروغ رمضان نیا
کد IOI مقاله : XKDB-KGHFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGHFC

Shaping the Post-War World II The Yalta Conference of 1945 and Its Global Impact

نویسندگان : Farshid Imani1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : فرشید ایمنی
کد IOI مقاله : XKDB-KGHFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGHFH

رویکردهای ورشکستگی و نظام های بازسازی

نویسندگان : فاطمه صحرائی1 جعفرجمالی2 حمید رضا وکیلی فرد3 علی زارع4 سیدیعقوب زراعت کیش5
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : فاطمه صحرایی
کد IOI مقاله : XKDB-KGKZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGKZA

Investigating the impact of corporate social responsibility criteria in paying management incentives on reducing profit management

نویسندگان : Arezou Shakeri1 Masoumeh Honarimehr2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : معصومه هنری مهر
کد IOI مقاله : XKDB-KGKCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGKCD

مطالعه عوامل فرار مالیاتی و پیشنهاد راهکارهایی جهت مقابله با آن

نویسندگان : مائده جعفری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداری
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : مائده جعفری
کد IOI مقاله : XKDB-KGKKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGKKD

ارزیابی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های نظام مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان مرکزی

نویسندگان : هادی رفیعی‌کیا1 حمیدرضا نومرادی2 محمدامین مغازه‌ئی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : هادی رفیعی‌کیا
کد IOI مقاله : XKDB-KHZAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KHZAZ

بررسی اختلالات عاطفی واختلالات یادگیری دانش اموزان

نویسندگان : زهراجعفرزاده قهدریجانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : زهرا جعفر زاده قهدریجانی
کد IOI مقاله : XKDB-KHZAH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KHZAH

صفحه 1 از 5