طراحی الگوی مشارکت‌پذیری شهروندان در کنترل ویروس کووید 19 با روش داده بنیاد

زهرا تنها1 معصومه مومنی فرد2 فاطمه بابایی مطلق3

چکیده :
هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی الگوی مشارکت¬پذیری شهروندان در کنترل ویروس کووید 19 بوده است. پژوهش حاضر از نظر روش در حیطه مطالعات تفسیرگرایانه قرار دارد. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه جامعه¬شناسی، مردم¬شناسی، مدیریت امور شهری، مدیران ارشد سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین، مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل داده¬اند. جهت امکان¬پذیری انجام پژوهش، 18 نفر از جامعه آماری موردنظر با بهره¬گیری از روش نمونه¬گیری گلوله برفی و با استناد به اشباع نظری با عنوان نمونه مطالعه تعیین شدند. داده¬های موردنیاز جهت طراحی الگوی مشارکت¬پذیری شهروندان با استفاده از مصاحبه¬های نیمه¬ساختاریافته جمع¬آوری گردیدند. در این پژوهش جهت ارزیابی اعتبار مصاحبه¬ها از روش شاخص¬های قابلیت اعتبار یا باور پذیری لینکلن و گوبا (1982)، بهره¬برداری شد. در بررسی پایایی مصاحبه از دو رویکرد بهره¬گیری از شخص ثالث و همچنین تکرار مجدد کدگذاری (لینکلن و گوبا، 1985) استفاده گردید. تحلیل داده¬های مصاحبه با استفاده از روش داده¬بنیاد بر پایه رهیافت نظام¬مند استراوس و کوربین (1998)، بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. کدگذاری داده¬ها منجر به شناسایی 20 کد انتخابی، 90 کد محوری و 401 کد باز شد که در شش طبقه شامل شرایط علّی، پدیده مرکزی، عوامل مداخله¬گر، شرایط زمینه¬ای، راهبردها و پیامدها طبقه¬بندی شدند. این مطالعه نشان داد که عوامل مدیریتی، اجتماعی، فردی و مالی، عوامل اصلی اثرگذار بر مشارکت¬پذیری شهروندان در کنترل ویروس کووید 19 محسوب می¬شوند.
کلمات کلیدی : مشارکت‌پذیری، مشارکت‌پذیری شهروندان، ویروس کووید 19، داده بنیاد


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : فاطمه بابایی مطلق
کد IOI مقاله : XKDB-KGEDH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-KGEDH

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. تاثیر هنر و معماری اقوام مختلف بر معماری بناهای دوران هخامنشی
 2. نحوه اثرگذاری بازاریابی موبایلی بر مدیریت فروش در کسب و کارهای کوچک (مورد مطالعه نمایندگی های بیمه دانا شهر کرمانشاه)
 3. رتبه بندی بازاریابی ایمیلی بر تجارت الکترونیک
 4. طراحی الگوی مشارکت‌پذیری شهروندان در کنترل ویروس کووید 19 با روش داده بنیاد
 5. The methodology of implementing the issuance and payment of car damage with the help of blockchain technology
 6. The Dynamics of Nuclear Proliferation: Historical Contexts and Contemporary Challenges
 7. بررسی علل دین گریزی، بی حجابی و تاثیر فرهنگ غرب بر آن و بر هویت نسل جوان بین دانش آموزان دبیرستان دخترانه
 8. Exploring Reconfigured International Marketing Strategies Amidst COVID-19: An Investigation Based on Company Resources and Capabilities Utilizing a Blended Research Methodology Approach
 9. کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری(مورد مطالعه: مدارس ابتدایی شهرستان نوشهر)
 10. Shaping the Post-War World II The Yalta Conference of 1945 and Its Global Impact
 11. رویکردهای ورشکستگی و نظام های بازسازی
 12. Investigating the impact of corporate social responsibility criteria in paying management incentives on reducing profit management
 13. مطالعه عوامل فرار مالیاتی و پیشنهاد راهکارهایی جهت مقابله با آن
 14. ارزیابی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های نظام مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان مرکزی
 15. بررسی اختلالات عاطفی واختلالات یادگیری دانش اموزان