تأثیر کیفیت ادغام کانال بر روی قصد خرید از کانالهای یکپارچه با میانجی گری روان بودن ادراک شده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای

نویسندگان : یاسر ترکانلو1 محمد رحیم اسفیدانی2 سید جعفر زنوزی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : یاسر ترکانلو
کد IOI مقاله : XHFB-AZBDZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-AZBDZZ

تاثیر نگهداری و تعمیرات RCM بر اثربخشی و کارایی تولید ‌

نویسندگان : اسماعیل زیارتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی مکانیک
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو
آدرس وب سایت کنفرانس : secongress.com
ارسال کننده : روح اله نصیری
کد IOI مقاله : XKDK-AZBCKK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDK-AZBCKK

بررسی فاکتور نسبت تراوایی موثر، بعد از تزریق ژل ذره ای از قبل شکل گرفته در سایز نانو در محیط متخلخل

نویسندگان : حمیدرضا ثقفی1 مجید یعقوبی2 سید محمدجواد کاظمی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی نفت
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو
آدرس وب سایت کنفرانس : secongress.com
ارسال کننده : حمید رضا ثقفی
کد IOI مقاله : XKDK-AZBCKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDK-AZBCKH

بررسی نقش و اهمیت توسعه فرهنگ سازمانی سالم بر رضایت و عملکرد کارکنان

نویسندگان : سید جواد هاشمی اردکانی1 فاطمه فریدونی منش2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، علوم انسانی و کارآفرینی
آدرس وب سایت کنفرانس : icmlhe.ir
ارسال کننده : فاطمه فریدونی منش
کد IOI مقاله : XKGD-AZBCKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKGD-AZBCKG

ارزيابي رابطه فضاهاي معماري در خانه¬هاي تاريخي اقليم گرم و مرطوب مطالعه موردي: خانه¬هاي دوره قاجار دزفول

نویسندگان : محمد امین عامری1 حامد حیاتی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مرمت بافت ها و آثار تاریخی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : icarcau.com
ارسال کننده : محمد امین عامری
کد IOI مقاله : XKFA-AZBCKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKFA-AZBCKF

معماری زمینه گرا: چیستی و کاربرد

نویسندگان : نسترن بهاری پور1 مهرداد کریمی مشاور2 فریدون آزادمنش3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : مهرداد کریمی مشاور
کد IOI مقاله : XKHB-AZBCKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBCKE

تاثیر مشخصه های کالبدی و فضایی بر محیط‌های یادگیری

نویسندگان : نسترن بهاری پور1 مهرداد کریمی مشاور2 سعید خاقانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : مهرداد کریمی مشاور
کد IOI مقاله : XKHB-AZBCKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBCKD

تعاملات اجتماعی و محیط¬های یادگیری: نمونه موردی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا

نویسندگان : نسترن بهاری پور1 مهرداد کریمی مشاور2 سعید خاقانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : مهرداد کریمی مشاور
کد IOI مقاله : XKHB-AZBCKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBCKC

کاربرد الیاف (طبیعی ، مصنوعی) در بهسازی خاک و بررسی تأثیر آن درجلوگیری از روانگرایی

نویسندگان : کمال بی باک1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 7iccacs.ir
ارسال کننده : کمال بی باک
کد IOI مقاله : XHFC-AZBCKB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFC-AZBCKB

بهسازی خاک با استفاده از الیاف پلی استر

نویسندگان : کمال بی باک1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 7iccacs.ir
ارسال کننده : کمال بی باک
کد IOI مقاله : XHFC-AZBCKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFC-AZBCKA

بررسی تطبیقی تاریخ جهانگشای جوینی با طبقات ناصری

نویسندگان : علی بستانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، علوم انسانی و کارآفرینی
آدرس وب سایت کنفرانس : icmlhe.ir
ارسال کننده : علی بستانی
کد IOI مقاله : XKGD-AZBCKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKGD-AZBCKZ

تبیین رابطه کیفیت زندگی در شهرها و سلامت شهروندان از منظر برنامه‌ریزی و طراحی شهری

نویسندگان : حانیه سیوانی امیرخیز1 پانته‌آ حکیمیان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : حانیه سیوانی امیرخیز
کد IOI مقاله : XKHB-AZBCHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBCHK

بهره گیری از جادوی مجاورت در نظام زبانی ابن عربی

نویسندگان : مهسا عربپور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی بازرگانی بین الملل، مطالعات اقتصادی و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : hestconf.com
ارسال کننده : مهسا عربپور
کد IOI مقاله : XKZC-AZBCHH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKZC-AZBCHH

ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه گیری لایه کسب و کار معماری سازمانی در سازمان آموزشی

نویسندگان : معصومه سرایی1 امیدعلی حسین زاده2 اسدالله خدیوی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : huconf.com
ارسال کننده : پری سرایی
کد IOI مقاله : XKDB-AZBCHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKDB-AZBCHG

ارزیابی مکانیابی شهرهای جدید ایران (مطالعه موردی: شهر جدید گلمان)

نویسندگان : ناصر عزیزی1 علیرضا عزیزی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی و توسعه شهري( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان
آدرس وب سایت کنفرانس : icahu.com
ارسال کننده : علیرضا عزیزی
کد IOI مقاله : XKHB-AZBCHF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKHB-AZBCHF

صفحه 3 از 6570