بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر استرس والدگری و خودکارآمدی والدگری زنان سرپرست خانوار

نویسندگان : آزاده چوب فروش زاده1 زهرا احمدی اردکانی2 هدی عطاریان پور اصفهانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اثـرات خـانواده بر رشد در دوران کودکي و نوجواني
محل انتشار : سومین همایش ملی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان
آدرس وب سایت کنفرانس : cpcauma3.ir
ارسال کننده : آزاده چوب‌فروش‌زاده
کد IOI مقاله : XHEB-KFHCK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHEB-KFHCK

واکاوی علل گرایش به رفتار‌های پرخطر در دوره‌ی نوجوانی و کودکی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

نویسندگان : غزل حسینی1 سارا نوروزی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رفـتـارهـای پـرخـطـر در کـودکـان و نـوجـوانان
محل انتشار : سومین همایش ملی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان
آدرس وب سایت کنفرانس : cpcauma3.ir
ارسال کننده : غزل حسینی
کد IOI مقاله : XHEB-KFHCH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHEB-KFHCH

تاثير فضای مجازی بر بلوغ نوجوانان

نویسندگان : مهدی محمدپور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : اثـرات فـضـای مـجـازی در کـودکـان و نـوجوانان
محل انتشار : سومین همایش ملی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان
آدرس وب سایت کنفرانس : cpcauma3.ir
ارسال کننده : مهدی محمدپور
کد IOI مقاله : XHEB-KFHCG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHEB-KFHCG

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش رفتارهای خود آسیب رسان در افراد نوجوانان

نویسندگان : نشاط غلامی پور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رفـتـارهـای پـرخـطـر در کـودکـان و نـوجـوانان
محل انتشار : سومین همایش ملی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان
آدرس وب سایت کنفرانس : cpcauma3.ir
ارسال کننده : نشاط غلامی پور
کد IOI مقاله : XHEB-KFHCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHEB-KFHCF

A study on the proposed approach to accounting for intangible assets

نویسندگان : Mitra Kalantar Kahdome1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : حسابداری
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی نوآوری، رشد و توسعه در حوزه مدیریت، حسابداری و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : icimah.com
ارسال کننده : Seyed Mehdi Hoseini
کد IOI مقاله : XHFH-KFHCE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFH-KFHCE

تأثیرات یوگا و مدیتیشن بر کیفیت کار نوازندگی

نویسندگان : نازنین السادات علوی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هنرهای ایرانی اسلامی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : نازنین السادات علوی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHCD

بررسی تلفیق یوگا و مدیتیشن و مسیر نوازندگی

نویسندگان : نازنین السادات علوی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هنرهای ایرانی اسلامی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : نازنین السادات علوی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHCC

بررسی مؤلفه‌های جسمی، روحی و اجتماعی ارتقاء دهنده سلامت در طراحی داخلی کلینیک ناباروری

نویسندگان : مریم غروبی1 سیده مریم مجتبوی2 مریم مجیدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : مریم غروبی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHCB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHCB

بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر طراحی داخلی پایدار ساختمان‌های اداری

نویسندگان : فرزانه کوکبی1 سیده مریم مجتبوی2 مریم مجیدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : فرزانه کوکبی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHCA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHCA

کاربرد هندسه فرکتال و بیومورفیک در معماری اسلامی

نویسندگان : زهرا امینی1 مهسا دلشاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : زهرا امینی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHCZ

ارزیابی تحقق‌پذیری هویت بخشی فضاهای شهری با توجه به الگوی ایرانی - اسلامی در طرح جامع شهرایوانکی

نویسندگان : مژگان امیری1 نسیم حسنی میانرودی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : شهرسازی اسلامی، برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : مژگان امیری
کد IOI مقاله : XGCA-KFHBK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHBK

شیراز ارزیابی تطبیقی شاخص های حمل و نقل پایدار در محالت قدیم و جدید کلانشهر ) نمونه مورد مطالعه : محلاتی از مناطق 6 و 8(

نویسندگان : ام البنین کریمی1 حمید رضا دانش پور2 علیرضا دمی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 7iccacs.ir
ارسال کننده : ام البنین کریمی
کد IOI مقاله : XHFC-KFHBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFC-KFHBH

بررسی مدل های خاص هوش مصنوعی در برآورد عمق آبشستگی در پایه پل دایره ای

نویسندگان : بیژن صناعتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و سازه ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icacu.ir
ارسال کننده : بیژن صناعتی
کد IOI مقاله : XGCA-KFHBG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGCA-KFHBG

سد چیست؟ — اجزا، انواع و کاربردها

نویسندگان : ایرج شاهی مریدی1 جلال نجم الدینی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 7iccacs.ir
ارسال کننده : ایرج شاهی مریدی
کد IOI مقاله : XHFC-KFHBF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFC-KFHBF

تراکم خاک چیست؟

نویسندگان : ایرج شاهی مریدی1 مهرداد امینی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی عمران و توسعه پایدار
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 7iccacs.ir
ارسال کننده : ایرج شاهی مریدی
کد IOI مقاله : XHFC-KFHBE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFC-KFHBE

صفحه 3 از 6203