بررسی رفتار لرزه ای اتصالات مرکب پیچی تحت تأثیر مقاومت فشاری بتن پرکننده ستونCFST تحت بار چرخه ای

مرتضی نقی پور1 مهدی شاه سواری2 مازیار ضیاء بخش طبری3

چکیده :
در این مقاله به بررسی رفتار لرزه ای اتصالات ستون مقاطع مرکب به تیر فولادی Iشکل با استفاده از پیچ های گذرنده از ستون می پردازیم. این اتصال خمشی تیر به ستون درمقاطع مرکب را با سخت کننده ‌های کار گذاشته در تیر و ورقهای لچکی ، در نرم افزار آباکوس مدل سازی کرده ایم و سپس جهت اطمينان از صحت مدل سازي اجزاي محدود، نتايج شاخص سختی، مقاومت و انرژی را با نتايج مدل آزمایشگاهی موجود مقايسه و از درستي مدل سازي، اطمينان حاصل کردیم و رفتار آن را تحت تأثیر پارامتر مقاومت فشاری بتن پرکننده ستون CFT مورد بررسی قرار دادیم. جزئیات اتصال مدل شده به گونه ای صورت گرفت ، که مفصل پلاستیک در تیر و شرط تیر ضعیف ستون قوی برقرار می شود. در در بررسی نتایج نشان می دهد سه مرحله در نمودار هیسترزیس این اتصالات رخ می دهد . وجود بتن در ستون CFT باعث می شود تا میزان سختی و گیرداری اتصال به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و همچنین ، احتمال کمانش دیوارۀ فولادی را کاهش می دهد و حتی افزایش مقاومت فشاری بتن باعث افزایش مقاومت نهایی ستون ها می شود.
کلمات کلیدی : واژه‌هاي كليدي: رفتار لرزه ای، اتصال CFT، مقاومت فشاری بتن، نمودار هیسترزیس، سختی و گیرداری اتصال، بار چرخه ای


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO
آدرس وب سایت کنفرانس : tuicet.com
ارسال کننده : مهدی شاه سواری
کد IOI مقاله : XBHB-DHFHB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHB-DHFHB

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3
 3. تحلیل بافت های فرسوده شهری در راستای احیا و پیشگیری از فرسودگی (مطالعه موردی: محله درب نو گرگان)
 4. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 5. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 6. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 7. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 8. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 9. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 10. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 11. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 12. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 13. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 14. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 15. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
سایر مقالات محل انتشار
 1. The role of architecture compatible with climate in context-based architecture (case study: Bushehr and Yazd)
 2. واکاوی مفاهیم و کارکردهای معماری سبز در طراحی بناهای بلند مرتبه
 3. مدیریت ایده پردازی و نقش آن در تحول مهندسی معماری
 4. Investigating the components of creativity promotion in Gilan s native architecture Case Study: Sustainable Architecture
 5. Investigation of the beams and columns connection with infill plate on the structural behavior of the steel plate shear walls
 6. بررسی رفتار لرزه ای اتصالات مرکب پیچی تحت تأثیر مقاومت فشاری بتن پرکننده ستونCFST تحت بار چرخه ای
 7. Nonlinear Incremental Dynamic Analysis
 8. Data Mining: To determine the optimal order point in inventory control system
 9. Applications of nanoparticles containing ginger (Zingiber officinale) extract to improve the stability of encapsulated ginger
 10. بررسی کاربرد هسته خرما در غنی سازی نان
 11. Determination of the protective radius of the arrester in the distribution network based on the Isokraunic indexes
 12. کاربرد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری در صنعت خودروسازی: مروری بر ادبیات موضوع
 13. Solar energy gain comparison for one axis three position sun tracking versus fixed PV system: Case study Urmia-Iran
 14. برآورد ارتفاع موج با استفاده از تصاویر رادار سار (SAR) در منطقه دریایی امیرآباد به روش رگرسیون خطی
 15. بررسی خوانش نیچه از سرگذشت دیُنوسُس و آیین آن