مسئولیت پذیری اخلاقی و صداقت در کار پرستاری

اعظم نوائی کلوانق1

چکیده :
نمونه های هنر و علم پرستاری حرفه ای عبارتند از مراقبت دلسوزانه، مسئولیت پذیری اخلاقی، و صداقت و درستی. علیرغم وجود چالش های ذاتی، پرستاران به متفاوت ساختن زندگی افراد متعهد می مانند، آنها با خدمت رسانی به بقیه و انتقال تجربیات شخصی و حرفه ای ازاین کار لذت برده و احساس رضایت می کنند. در این مقاله سعی بر این است به صورت مروری و با استفاده از مطالعات و تجربیات موردی مسولیت پذیری اخلاقی و صداقت در حرفه پرستاری را تبیین کنیم.
کلمات کلیدی : اصول اخلاقی، پرستاری، پاسخگویی اخلاقی، مسولیت پذیری، اخلاق مراقبت


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : اعظم نوائی کلوانق
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEEB

مقالات مشابه
 1. اخلاق ،الگوی طراحی در معماری بناهای ایرانی ،اسلامی
 2. (ارزیابی برنامه های آموزشی مسئولیت پذیری دانش آموزان
 3. مسئولیت پذیری اخلاقی و صداقت در کار پرستاری
 4. مسئولیت شورای امنیت در قبال قطعنامه های صادره علیه ایران
 5. مسوولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال بازیگران غیردولتی
 6. نقش باورهای مذهبی در علایم وسواسی-اجباری: اثر واسطه¬ای باورهای فراشناختی، باورهای آمیختگی، مسئولیت¬پذیری و راهبردهای کنترل فکر
 7. مبانی رفتار های اخلاقی در قالب دستورات دینی
 8. The roleof government inIran andthe international instrumentson the rights ofthe victimcompensation
 9. معماری پایدار
 10. بررسي رابطه سه مؤلفه هوش معنوي با میزان اميد به زندگي در بيماران قلبي - عروقی
 11. اثر بخشی آموزش ابراز وجودبر روابط بین فردی و مسئولیت پذیری دانش آموزان پسر دبیرستان شهر یزد
 12. Sustainability considerations in management of petrochemical industries: with regards to cleaner production and corporate social responsibility concepts
 13. بررسی تاثیر مدل تعالی (efqm) بر اخلاق حرفه ایی و چابکی سازمانی کارکنان
 14. بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با توانایی حل مسئله در مدیران پرستاری، بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان زاهدان در سال 1394
 15. بررسی نقش درس افزلرهای آموزشی در یادگیری و مهارت آموزی دانشجویان پرستاری
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی جرم شناختی سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار (با تأکید بر حقوق ایران)
 2. A comprehensive meta-analysis of effectiveness of therapeutic interventions to improve the symptoms of autism in Iran (2005-2013)
 3. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و امکانات آموزشی و امکانات نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان شوش دانیال
 4. « خود » شناسی در رویکردهای مختلف (با تاکید بر رویکردهای روان شناختی و دینی-فلسفی)
 5. بررسی میزان آشنایی معلمان مقطع اول دبیرستان با مؤلفه ارزشیابی و کاربرد آن در تدریس دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه
 6. تاثیر هوشمند سازی مدارس بر افزایش کیفیت تدریس معلمان و نگرش دانش آموزان به یادگیری
 7. اثربخشی آموزش رویکردشناختی رفتاری بر میزان خودکارامدی و منبع کنترل در دانش آموزان دختر
 8. بررسی تأثیر رویکردهای مدیریت دولتی¬نوین به تعهد سازمانی در بانک کشاورزی اصفهان
 9. بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی و شادکامی در معلمان ابتدایی
 10. بررسي نظام حقوقی اشغال نظامی از منظر حقوق بين‌الملل با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران
 11. بررسی رابطه بخشودگی با کمال گرايی معلمان ابتدايی
 12. اصول تربیت دینی از منظر نهج الفصاحه
 13. در جستجوی اثربخشی: بررسی تطبیقی تحلیلی شایستگی‌های اجتماعی در میان معلمان ایران و جهان براساس اسناد بالا دستی
 14. The Effect of Emotionally-Focused Therapy (EFT) on marital adjustment of discord couples
 15. بررسی پیامدهای هیدروپلتیکی بحران آب در منطقه غرب آسیا