بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی

نویسندگان : علی کارگر1 رعنا ملکی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : علی کارگر
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZA

Analysis And Design Of Active CMOS Mixer With Low IM2 & IM3

نویسندگان : Mamisa Akbarian1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار :
آدرس وب سایت کنفرانس :
ارسال کننده : مامیثا اکبریان
کد IOI مقاله : XHEK-ZZZZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHEK-ZZZZB

مطالعه سیستم های هوشمند ایمنی در ترافیک

نویسندگان : هوشمند1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : هوشمند خالدیان
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZAH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZAH

بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی

نویسندگان : فرانه پیشوا1 هانیه صنایعیان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : فرانه پیشوا
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZCF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZCF

مدیریت کاربری اراضی شهری به منظور کاهش خطر‌پذیری زلزله، نمونه موردی شهر کابل

نویسندگان : سجاد شریفی1 مهدی رحیمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سجاد شریفی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZFE

ضرورت بهره گیری از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در آموزش معماری ایران .

نویسندگان : سید امیر سعید محمودی1 مرجان لطیفی اسکویی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : مرجان لطیفی اسکویی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZFH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZFH

تاثیر هندسه فراکتال در انعطاف پذیری مسکن بیونیک

نویسندگان : فاطمه السادات کاظمی1 آتوسا بیات2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : فاطمه السادات كاظمي
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZGG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZGG

the application of nanotechnology on construction

نویسندگان : maryambozorgirad1 ali bagherzadeh2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : علی باقرزاده
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZHC

بررسی ایستگاه مترو با رویکرد اکوتکنولوژیک وتاثیر آن در مصرف انرژی (مطالعه موردی : تهران- سوئد )

نویسندگان : مهدی فتاحی1 محمد شجاعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : مهدی فتاحی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZKF

بررسی تکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری

نویسندگان : سید حسین نورانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : سید حسین نورانی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZKH

نقش راهکارهای اکوتکنولوژیک در طراحی بناها با رویکرد صرفه جویی درمصرف انرژی

نویسندگان : مهدی فتاحی1 محمد شجاعی2 هانی اسدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : مهدی فتاحی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZAZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZAZA

تامین روشنائی و انرژی گرمایش در ساختمان با استفاده از انرژی جلبکها

نویسندگان : فریبا سپهری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : فریبا سپهری
کد IOI مقاله : XYZA-ZZAAC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZAAC

بررسی تاثیر فضای نشیمن در تقویت ارتباط بین افراد خانواده با استفاده از روانشناسی محیط

نویسندگان : شیما وثوق1 محسن کشاورز2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : شیما وثوق
کد IOI مقاله : XYZA-ZZABA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZABA

مقایسه انواع مختلف دیوار سبز جهت دستیابی به پایداری

نویسندگان : مهیار کلیائی1 مهدی حمزه نژاد2 پیام بهرامی3 ساناز لیتکوهی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : مهیار کلیائی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZABD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZABD

بررسی مفهوم توسعه پایدار و چگونگی نمود آن در شهرها

نویسندگان : روح اله عشریه1 مائده امیری رسکتی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : مائده امیری
کد IOI مقاله : XYZA-ZZABG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZABG

صفحه 1 از 370