مقالات سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

تاثير کیفیت زندگی کاری بر ارتقا بهره وری منابع انسانی با نقش تغییر میانجی تعلق سازمانی در بین معلمان آموزش و پرورش شهر تکاب

نویسندگان : رضا پیرایش1 نوید سلطانی اصل2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : نوید سلطانی اصل
کد IOI مقاله : XHFB-KCFBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KCFBH

تحلیل و شناختی دقیق بر جلوه های طبیعت در سروده های محمد حسین شهریار و رهی معیری

نویسندگان : محمدرضا زارع زاده مهریزی1 مسعود یزدی مهاجر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ادبیات و زبان
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : Seyed Mehdi Hoseini
کد IOI مقاله : XHFB-KCGAE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KCGAE

ارزیابی سطح هوش مالی و تاثیر آن بر بودجه ریزی مشارکتی (مطالعه موردی)

نویسندگان : مرتضی احمدی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : بانكداري
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : مرتضی احمدی
کد IOI مقاله : XHFB-KCGBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KCGBA

واکاوی و بررسی رابطه بین خطاها و مشکلات ‏ در تصمیم گیری عمومی و رضایت عمومی

نویسندگان : لزیم علی پور1 علیرضا آقابیگی الوقره‎2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : لزيم علي پور
کد IOI مقاله : XHFB-KDZGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDZGZ

استفاده از رویکرد ANP در بررسی نقش ذینفعان در مدیریت پروژه (مطالعه موردی: استان فارس)

نویسندگان : قاسم رضائی1 کیارش زبرجد2 محمدرضا یگانه فرد3 عبدالله انجم روز4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : کیارش زبرجد
کد IOI مقاله : XHFB-KDZGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDZGH

بهينه سازي نگهداري وتعميرات با استفاده ازتكنيك تشخيص خرابي (مطالعه موردی: نفت و گاز گچساران)

نویسندگان : قاسم رضائی1 کیارش زبرجد2 هانیه جعفری3 آرین حاجی زاده4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : کیارش زبرجد
کد IOI مقاله : XHFB-KDZGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDZGK

رهبری اصیل؛ حلقه مفقوده توسعه استعداد، خلاقیت و نوآوری

نویسندگان : میثاق بلوریان1 امیر عینی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مديريت (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : میثاق بلوریان
کد IOI مقاله : XHFB-KDZHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDZHD

بررسی میزان و عوامل خواهر و برادر آزاری در افغانستان(مطالعه موردی- شهروندان شیعه ناحیه 6 شهرکابل)

نویسندگان : ضیاحسین یوسفی1 سید مهدی سیدزاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فقه و حقوق (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : ضیاحسین یوسفی
کد IOI مقاله : XHFB-KDZHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDZHK

تاثیر اختلالات یادگیری و انواع آن در زندگی اجتماعی کودکان

نویسندگان : عباس ضیائی1 سجاد شفیعی2 محمد زارع آذرخوارانی3 احمدرضا سلطانی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : عباس ضیائی
کد IOI مقاله : XHFB-KEFGB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KEFGB

A study and review on co-teaching and its models

نویسندگان : Anvar Azizi1 Asghar Salimi Amir Ghaeb2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : Seyed Mehdi Hoseini
کد IOI مقاله : XHFB-KDAED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDAED

The comparative study of the effect of team teaching, parallel teaching, and supportive teaching on Iranian Intermediate EFL reading comprehension and vocabulary knowledge

نویسندگان : Anvar Azizi1 Asghar Salimi Amir Ghaeb2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : Seyed Mehdi Hoseini
کد IOI مقاله : XHFB-KDAEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDAEE

کاربرد مهندسی ارزش در پروژه تصفیه آب و پسآب صنعتی با رویکرد برگشت به چرخه مصرف در صنعت لبنی

نویسندگان : معصومه رئیس زاده1 زهرا نژادحیدری2 دکتر مهدی ابطحی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : كارآفريني و بهره وري
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : معصومه رئیس زاده
کد IOI مقاله : XHFB-KDAEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDAEF

حقوق و تکالیف متقابل سازمان گمرک و مؤدیان آن در حقوق گمرکی ایران

نویسندگان : طاها فردوسی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فقه و حقوق (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : طاها فردوسی نسب
کد IOI مقاله : XHFB-KDAHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDAHK

ضرب سکه و اصرار کتیبه ؛ از تثبیت تا استقرار

نویسندگان : احمد یزدانیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی و اجتماعی
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : احمد یزدانیان
کد IOI مقاله : XHFB-KDBFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDBFC

طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور

نویسندگان : مهدی میرمعصومی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حسابداري (کلیه گرایش ها)
محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
آدرس وب سایت کنفرانس : 3icmba.ir
ارسال کننده : مهدی میرمعصومی
کد IOI مقاله : XHFB-KDCFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFB-KDCFE

صفحه 1 از 6