اهمیت حمایت از رویکرد "جهانی- محلی شدن" در سازمان هزاره جدید

آرزو ربانی1

چکیده :
"Globalization" and "localization" have been competing terms of opposite extremes in social, economic, scientific and political issues. Some countries highlight localizing knowledge, management, economy etc for the sake of eschewing the drawbacks of globalization. On the other hand, some others follow the ever increasing wave of globalization to take the most advantages of the new perspective advocated by super powers. There are, however, various controversies regarding each of them expressed by the rival opponents of the views. In fact, globalization and localization have their own merits and demerits. The purpose of this paper is two-fold: first, scrutinizing pros and cons of both of them, it suggests avoiding both views. Second, it introduces and elaborates on the concepts of glocalization as the remedy for the organization in the third millennium for human resource management in particular via accentuating advocating such a view.
کلمات کلیدی : Globalization, localization, glocalization.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2meaconf.com
ارسال کننده : آرزو ربانی
کد IOI مقاله : XYBC-ZKAEB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYBC-ZKAEB

مقالات مشابه
 1. بومیسازی تکنولوژی نماهای هوشمند با توجه به اصول هندسه ایرانی
 2. راهبرد بهینه سازی تکنولوژی معاصر بر مبنای هندسه ایرانی در راستای حفظ هویت بناهای معاصر
 3. تأثیر اقتصاد بر ساختار فضایی شهرها در عصر جهانی شدن
 4. English Language, a path to the knowledge management
 5. English language and linguistic globalization
 6. عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد صادرات غیرنفتی
 7. Cultural Challenge and English Language Learning process for nonnative learners
 8. تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ و اندیشه دینی با تاکید برفرهنگ ایرانی اسلامی
 9. بومی¬سازی برنامه درسی مدارس و تاثیر آن بر هویت فرهنگی قومی
 10. بررسی جهانی شدن و رابطه آن با دین با تاکید بر دین اسلام
 11. تدوین اصول حاکم بر طرح های بازیابی سواحل در عصر جهانی شدن
 12. تحلیلی برساز و کارهای مدیریت شهر- منطقه های جهانی و الگوی مناسب مدیریت شهر- منطقه تهران
 13. Positive and Negative Factors of Urbanism Globalization in Developing Countries
 14. بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر فرهنگ زنان
 15. بررسی رویکردهای ایران در زمینه جهانی شدن در دوران پسابرجام
سایر مقالات محل انتشار
 1. "چارچوب حسابرسی پیش‌بینی شده" بر اساس الگوي آينده پژوهشي
 2. بررسی رابطه بین مدیریت جریان‌های نقدی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تاثیر اجزای صورت جریان وجوه نقد چهاربخشی بر کارایی مدیریت
 4. بررسی تأثیر یگانگی برند بر تمایل به پرداخت اضافه قیمت در برندهای گوشی تلفن همراه
 5. نقش بي بديل ورزش و تربیت بدنی در توانمندسازي كاركنان
 6. نقش بهبود مستمر خلاقیت و نوآوری سازمان در هزاره سوم
 7. تأثیر عوامل محیطی بر عملکرد با بهره¬گیری از استراتژیک¬گرایی و قابلیت¬های بازاریابی در صنعت بانکداری
 8. وقف ، دیدگاهها و راهکارهای ارتقا
 9. شرایط ماهوی ثبت اختراع در نظام حقوقی ایران
 10. مدیریت دانش، رویکردی نوظهور در مدیریت
 11. مدیریت پرتفولیو در بورس تهران با استفاده از خوشه بندی پیش گویانه
 12. بررسی تأثیر هوش هیجانی در انتخاب برند از دید مشتری
 13. تعیین مدل بهینه پیش بینی جریان وجوه نقد آتی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ذرات -شبکه عصبی
 14. بررسی نقش اعتماد سازمانی در بهبود عملکرد و رضایت شغلی کارکنان در شرکت فولاد هرمزگان
 15. بررسی نقش میانجی گرایانه MKIS در رابطه GIS و فرایند تصمیم گیری آمیخته بازاریابی