تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران

پری ناز چاوشی1 قادر دشتی2 آیسان جعفری3

چکیده :
چکیده در اين پژوهش، به تعيين ارزش تفريحي منطقه حفاظت شده ارسباران با استفاده از روش ارزش¬گذاري مشروط(CVM) و پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدي پرداخته شد. براي نیل به هدف تحقیق از مدل لاجيت استفاده شد و بر اساس روش حداكثر درستنمايي، پارامترهاي آن برآورد گرديد. بر اساس يافته¬هاي تحقيق متوسط تمايل به پرداخت بازديدكنندگان 691۷ ريال و ارزش تفريحي سالانه اين منطقه بالغ بر 20 میلیارد ريال برآورد شد. نتايج نشان داد كه متغيرهاي مبلغ پيشنهادي، سن، جنسيت، درآمد، تحصيلات ، اندازه خانوار، وجود افراد زير 18 سال، علاقه به گردش و تفريح در افراد و وضعيت تأهل بازديدكنندگان از عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان منطقه حفاظت شده ارسباران هستند. بدین ترتیب نظر به اهمیت وجودی این منطقه در راستای جذب هر چه بیشتر گردشگران، توجه به ویژگیهای فردی و شرایط اقتصادی آنان توصیه می¬گردد.
کلمات کلیدی : ارزش تفريحي، ارزش¬گذاري مشروط، منطقه حفاظت شده ارسباران، مدل لاجيت.


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : قوانین، حقوق و حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست و مسائل اقتصادی و اجتماعی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : پریناز چاوشی
کد IOI مقاله : XGKB-KEGGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGGK

سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری
 4. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 5. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 6. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 7. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 8. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 9. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 10. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 11. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 12. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 13. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 14. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 15. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری