مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی

زهرا مشیری1 اکرم بمانی2

چکیده :
مالاشیت‌گرین یک ترکیب آلی است که به عنوان ماده رنگی برای موادی چون ابریشم، چرم و کاغذ استفاده می‌شود. همچنین به علت خاصیت میکروب‌زدایی، در صنعت شیلات و آبزی‌پروری به طور گسترده مورداستفاده‌قرار‌می‌گیرد. در کنار این فواید اثرات مخرب زیستی همچون جهش‌زایی و ایجاد توده‌های سرطانی از ویژگی‌های بارز این ترکیب آلی است. مالاشیت‌گرین به راحتی می‌تواند از غشای سلولی موجودات به ویژه آبزیان و ماهیان عبورکند و به‌علت خاصیت چربی‌دوستی بالا، تمایل زیادی به تجمع در بافت‌های چرب دارد. تجمع زیستی این ماده باعث ورود آن به سطوح بالاتر زنجیره‌غذایی و درنهایت بدن انسان می‌شود. رنگ‌ها معمولا به صورت محلول در آب وجود دارند. بنابراین تصفیه بیولوژیکی و فیزیکی تاثیر چندانی در حذف آن‌ها ندارد. به همین علت بیشتراز فرایندهای شیمیایی نظیر اکسیداسیون‌شیمیایی و استفاده از ترکیبات اکسیدکننده برای حذف آن‌ها استفاده می‌شود. فرایندهای فتوکاتالیستی یکی از روش‌های موثر برای حذف رنگ‌ها مانندمالاشیت‌گرین است. روش‌های فتوکاتالیستی با استفاده از نانوکامپوزیت‌ها تاثیر به‌سزایی در تجزیه و حذف موادآلی اعم از رنگ‌ها دارد. در این مطالعه تاثیر نانوکامپوزیت دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی در حذف فتوکاتالیستی مالاشیت‌گرین با یک‌دیگر مقایسه شده‌است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، نانوکامپوزیت گرافن نسبت به نانوکامپوزیت دی‌اکسیدتیتانیوم تاثیر بیشتری در حذف رنگ مالاشیت‌گرین در محیط آبی دارد. همچنین به‌علت قابلیت بازیابی گرافن بعداز انجام فرایند و اقتصادی‌بودن این نانوکامپوزیت استفاده از آن نسبت‌به دی‌اکسیدتیتانیوم کارآمدتر است.
کلمات کلیدی : مالاشیت‌گرین، فتوکاتالیست، دی‌اکسیدتیتانیوم، گرافن


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : زهرا مشیری
کد IOI مقاله : XGKB-KEGZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGZZ

مقالات مشابه
 1. مقایسه میزان جذب نور در نقاط کوانتومی تک لایه و دو لایه
 2. حذف هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای از آب توسط جاذب‌های نانو کربن
 3. Discussion Field-Effect Nano Transistors with Graphene Armchair
 4. مكانيسم تخريب مواد رنگزاي اسيدي موجود در پسابهاي صنعتي در فرآیند مطالعه ترکیبات حد واسط نانو فتوکاتالیستی
 5. بررسی اثر حضور نانوذرات گرافن بر بلورینگی و هدایت الکتریکی پلی لاکتیک اسید
 6. Photocatalytic degradation of Relief Abode in aqueous solutions using TiO2 nanoparticles
 7. اثر دما بر ميزان جذب رنگ متیلن بلو از پساب های صنعتی توسط روش اکسیداسیون پیشرفته
 8. حذف باکتری سفتریاکسون از پساب داروسازی با استفاده از فوتوکاتالیست
 9. Ammonia sensor using N-doped graphene quantum dots/polyaniline composite
 10. بررسی تأثیر پوشش نانو کامپوزیت گرافن اکسید/پلی‎پیرول بر خوردگی فولاد زنگ نزن 304
 11. تاثیر تغییر سایز نقاط کوانتومی گرافنی بر روی میزان جذب نوری آنها
 12. ساخت و بهینه‌سازی پارامترهای غشاء زخم پوش نانو لیفی با استفاده از روش رویه سطح پاسخ
 13. جداسازی هیدروکسی زین از محیط آبی توسط نانو کامپوزیت گرافن اکساید
 14. تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک به وسیله ی تئوری غیرمحلی و روش DQ
 15. Comparison of photocatalytic activity and stability of AgBr/Ag/Ag2CO3-mordenite and AgX (X= Cl, I)/Ag/Ag2CO3- mordenite
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری
 4. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 5. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 6. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 7. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 8. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 9. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 10. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 11. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 12. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 13. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 14. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 15. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری