مقالات صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران

مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب

نویسندگان : مرضیه اکبری1 اکرم بمانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : مرضیه اکبری احمدابادی
کد IOI مقاله : XGKB-KEFGC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEFGC

طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم

نویسندگان : سمیه گلدوی1 مرجان محمدزاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : سمیه گلدوی
کد IOI مقاله : XGKB-KFAHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFAHC

توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری

نویسندگان : مریم زارع1 فاطمه روستا2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : گردشگری - سرمایه‌گذاری سبز
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : مریم زارع
کد IOI مقاله : XGKB-KGHCC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KGHCC

مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي

نویسندگان : نجمه ممبینی1 اکرم بمانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : نجمه ممبینی
کد IOI مقاله : XGKB-KEFKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEFKH

اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای

نویسندگان : اصغر مارزی زاده1 صاحبعلی بلندنظر2 جعفر حاجی¬لو3 ماهرخ رجبی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : اصغر مارزی زاده
کد IOI مقاله : XGKB-KEFKK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEFKK

مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی

نویسندگان : زهرا مشیری1 اکرم بمانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : زهرا مشیری
کد IOI مقاله : XGKB-KEGZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGZZ

معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران

نویسندگان : لیلا سرابیان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت و پایش کمی و کیفی بوم‌سازگان‌ها
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : لیلا سرابیان
کد IOI مقاله : XGKB-KEGZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGZA

شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2

نویسندگان : میلاد جانعلی پور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : میلاد جانعلی پور
کد IOI مقاله : XGKB-KEGZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGZB

مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي

نویسندگان : مهدي حسينقلي‌زاده1 محمد نجف‌زاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : مهدي حسينقلي زاده
کد IOI مقاله : XGKB-KEGGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGGH

تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران

نویسندگان : پری ناز چاوشی1 قادر دشتی2 آیسان جعفری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : قوانین، حقوق و حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست و مسائل اقتصادی و اجتماعی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : پریناز چاوشی
کد IOI مقاله : XGKB-KEGGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGGK

تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم

نویسندگان : نگار آقايي1 حسن حيدري2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHZ

بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر

نویسندگان : زهرا رضايي1 حسن حيدري2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHA

اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان

نویسندگان : زهرا رضايي1 حسن حيدري2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : حسن حيدري
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHB

چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)

نویسندگان : تارا اشرفی1 ایرج حسن زاد ناورودی2 علی امیدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : تارا اشرفی
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHC

بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری

نویسندگان : تارا اشرفی1 ایرج حسن زاد ناورودی2 علی امیدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : تارا اشرفی
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHD

صفحه 1 از 23