بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری

تارا اشرفی1 ایرج حسن زاد ناورودی2 علی امیدی3

چکیده :
قطع اشجار و قاچاق چوب، تصرف حاشيه نشينان جنگل، ساخت و ساز، تقسیم اراضی ملی بین وراث و خرید و فروش اراضی ملی، بهره برداری محلی از قبیل دامداری سنتی، قطع شاخه و تاج درختان برای تامین علوفه و انرژی سوختنی و گرما، کت-زنی درختان برای گسترش تعلیفگاه دام، سوزاندن جنگلها و بقیه مخاطرات زنده و غیرزنده همگی از عوامل تخریب منابع طبیعی و جنگلها محسوب می شوند. بمنظور جلوگیری از تخریب جنگل، تنفس بهره¬برداری از سال 96 ابلاغ و از سال 1397 اجرا گردید. با گذشت چند سال از توقف بهره برداری از جنگلهای شمال، بسیار ضروری است تا عملکرد فعلی را ارزیابی گردد. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت شاخص¬های تخریب جنگل در فاز تنفس بهره¬برداری و همچنین ارزیابی تصمیم تنفس بهره¬برداری است. داده¬های عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی استان گیلان به تفکیک برخورد با عوامل تخریب جنگل در 5 سال قبل از تنفس بهره¬برداری و 5 سال فاز تنفس بهره¬برداری با استفاده از آماربرداری صدرصد جمع¬آوری گردید. نتایج نشان داد که هریک از عوامل تخریب جنگل در فاز تنفس نسبت به قبل از آن افزایش یافته، در نتیجه با برخورد قانونی با عوامل ایجاد تخریب همراه بوده است. آزمون خی دو نیز معنی دار بودن اختلاف افزایش مقادیر عوامل تخریب جنگل در فاز تنفس را ثابت نمود. با توجه به فقدان برداشت چوب در بیش از 80 درصد سطح جنگلهای استان گیلان در قبل از تنفس بهره¬برداری و از سویی افزایش عوامل تخریب جنگل در فاز تنفس، نتایج این تحقیق ثابت می¬نماید که تنفس، اهرم مناسبی برای جلوگیری از تخریب جنگل¬های استان گیلان نمی¬باشد. بنابراین اصلاح و بهبود حفاظت در قالب طرح¬های مدیریت جنگل پایدار پیشنهاد می¬گردد.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: تخریب جنگل، تنفس بهره¬برداری، حفاظت، قاچاق چوب، قطع اشجار، مدیریت جنگل


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : تارا اشرفی
کد IOI مقاله : XGKB-KEGHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KEGHD

مقالات مشابه
 1. نقوش انسانی دوره قاجار بر درب‌های گنجینه معماری موزه بنیاد
 2. Architecture and the role of heritage in Iran
 3. روشهای مختلف ساخت، پوشش و بازآرایی دیوارهای حائل و نقش آنها در گرافیک، محیط زیست و معماری شهری
 4. مدیریت کیفیت رودخانه خرم آباد با رویکرد تجارت مجوز آلودگی و توابع هزینه فازی با استفاده از سیستم نسبت تجارت توسعه یافته
 5. موفولوژی بام در اقلیم سرد و کوهستانی
 6. ارزیابی میزان پایداری هنرستان¬های نوساخت بر اساس روش¬های اجرایی و مصالح به کار رفته در ساختمان
 7. ارزيابي آسيب پذيري و تعيين حريم نقطه اي سفره هاي آب زيرزميني با استفاده از مدل WHAEM2000 ( مورد مطالعاتي آبخوان زنجان )
 8. بررسی الگوی امواج و جریان های دریایی در مجاورت موج شکن های جدا از ساحل و آبشکن ها
 9. Investigation of Groins Construction on Beach Deformation
 10. بهداشت محیط زیست ازمنظر قرآن وروایات
 11. حفاظت خاک با مدیریت پوشش گیاهی جهت پايدارسازي شيب ها در محدوده شهری با رویکرد اجتماعي و زيست محيطي
 12. کاربرد یکپارچه مدیریت منابع آب iwrm در تالابها و رودخانه ها
 13. بررسی حفاظت از خانه های سنتی گرگان با استفاده از مصالح بومی و فناوری نوین( نمونه موردی: خانه فاطمی)
 14. بررسی توسعه پایدار با اعمال معماری پایدار در شهرهای دارای اقلیم گرم و خشک ( نمونه موردی کرمان )
 15. نقش قانون در جلوگیری الودگی محیط زیست
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه کارایی زئولیت¬های اصلاحی توسط سورفاکتانت کاتیونی و نانو¬ذرات آهن در حذف نیترات آب
 2. طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردم
 3. توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب گردشگر و جذب درآمد از فضای سبز شهری
 4. مقایسه ارزیابی چرخه حیات سیستم تصفیه¬خانه فاضلاب به روش لاگون هوادهی، لجن فعال و رأكتور ناپيوسته متوالي
 5. اثر پایه و قارچ میکوریز بر برخی شاخص¬های کمی و کیفی خیار گلخانه¬ای
 6. مقایسه حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت‌گرین توسط نانوکامپوزیت‌های دی‌اکسیدتیتانیوم و گرافن مغناطیسی
 7. معیارها و شاخصهاي مدیریت پايدار در مراتع ایران
 8. شناسایی تغییرات ناشی از سرمازدگی بر باغات سیب با تحلیل شاخص پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره¬ای سنتینل-2
 9. مدل‌سازي كيفي آب رودخانه با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون تطبيقي چندمتغيره اسپلاين و رگرسيون چند‌جمله‌اي تكاملي
 10. تعیین ارزش تفریحي منطقه حفاظت شده ارسباران
 11. تاثیر حذف سنبلچه، ازت و برگ زدایی بر خصوصيات سنبله گندم
 12. بررسي تحمل به خشکی شنبلیله و خرفه در مرحله جوانه زنی بذر
 13. اثر خشکی روی خصوصیات جوانه زنی بذر کنجد و کتان
 14. چالش¬های حفاظت فیزیکی و فنی جنگل¬های استان گیلان در دوره تنفس (مطالعه موردی: حوزه¬های 10 چفرود و 24 ملکرود)
 15. بررسی وضعیت تخریب جنگل¬های استان گیلان، قبل و بعد از تنفس ¬بهره¬ برداری